GB: voorkeursrecht vaker gebruiken - Radio 350
Nu op Radio 350
12:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Playing
Straks
18:00 - 19:00 uur
Vandaag Lokaal
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

GB: voorkeursrecht vaker gebruiken

Geplaatst op: 02-01-2006 |


Artikel uit De Twentsche Courant Tubantia van 28-12-2005
Pleidooi Gemeentebelang
‘Voorkeur gemeente vaker gaan gebruiken’

RIJSSEN/HOLTEN - De gemeente moet zo nodig vaker gebruik maken van het voorkeursrecht om toekomstige woningbouwlocaties veilig te stellen. ‘Zodat voor alle doelgroepen een passende en betaalbare woning binnen aanvaardbare tijd voorhanden is’, aldus het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang.


De Wet voorkeursrecht gemeenten is dit jaar al tweemaal toegepast in de gemeente Rijssen-Holten, voor zowel het bedrijventerrein Lokerbroek als voor de nieuwe Holtense woonwijk De Liezen. Gemeentebelang vindt dat er zowel in De Liezen en in de buurtschap Dijkerhoek als bij het omvormen van het bedrijventerrein De Kol tot woonwijk wel wat meer daadkracht getoond mag worden. ‘Niet alleen om woningzoekenden te helpen, maar ook de Holtense middenstand.’
Het voorkeursrecht houdt in dat de gemeente een gebied kan aanwijzen waar ze het recht van eerste koop heeft. Verkoop van grond kan niet worden afgedwongen, maar áls een eigenaar wil verkopen dan moet de grond eerst aan de gemeente te koop worden aangeboden. Projectontwikkelaars wordt zo de wind uit de zeilen genomen. De grond komt goedkoper in handen van de gemeente en er wordt niet onnodig tijd verloren door onderhandelingen met projectontwikkelaars die zo hun eigen plannen hebben.
Gemeentebelang, dat afgelopen week fractievoorzitter A. Hofhuis aanwees als lijsttrekker bij de komende raadsverkiezingen, pleit voor nieuwbouw van betaalbare starterswoningen. Op inbreidingslocaties in Rijssen en Holten- waar bestaande bouw gesloopt is of wordt - moeten vooral seniorenwoningen komen. Verder heeft het renoveren van goedkope woningen de voorkeur boven afbraak en vervolgens nieuwbouw van duurdere huizen. Gemeentebelang wil ook dat de procedure om nieuw te bouwen wordt vereenvoudigd, bijvoorbeeld doordat alle benodigde vergunningen bij één en hetzelfde loket aangevraagd kunnen worden.
Verkeer
Gemeentebelang pleit verder voor verbetering van de aan- en afvoerroutes vanaf de industrieterreinen in de gemeente Rijssen-Holten richting de A1 en andere belangrijke hoofdroutes. De bestaande industrieterreinen moeten worden opgeknapt om zoveel mogelijk ruimte te winnen. Het plan voor een nieuw industrieterrein in de Lokerbroek, vooral bedoeld om Rijssense bedrijven meer armslag te geven, wordt door Gemeentebelang ‘een misser’ genoemd.Ga terug...