Meer misdrijven opgehelderd in 2005 - Radio 350

Meer misdrijven opgehelderd in 2005

Geplaatst op: 05-01-2006 |

De politie Twente heeft in 2005 [10 procent] meer misdrijven opgehelderd dan in 2004. Het ophelderingspercentage komt daarmee op [bijna 24 procent] te liggen (2004: 21,6). Het aantal misdrijven bleef in vergelijking met 2004 ongeveer gelijk.

De stijging van het aantal opgehelderde misdrijven in 2005 betrof onder meer ernstige delicten als gewapende overvallen, geweldsdelicten en verkrachting. Bij het ophelderen van misdrijven was de samenwerking van de politie met de Twentse bevolking van groot belang. Ook het aanpakken van meer ‘korte klap’ zaken (korte onderzoeken met meer agenten) en het adequaat reageren op meldingen droegen bij aan een hoger ophelderingspercentage.

Minder overvallen en tasjesroof
Ook bij de verhoging van de veiligheid heeft de politie Twente in 2005 goede resultaten geboekt. Het meest in het oog springend is een forse daling [bijna 34 procent] van het aantal berovingen (waaronder tasjesroof). Het aantal gewapende overvallen, in 2004 uitzonderlijk hoog, was in 2005 weer min of meer terug op het oude niveau van [40]. Belangrijk bij het terugdringen van deze zaken zijn de beveiligingsmaatregelen van winkeliers, net als de gerichte, zichtbare politie-inzet in de Twentse binnensteden.

Verkeersveiligheid
In het verkeer vielen in Twente het voorbije jaar [34 doden] te betreuren. Dit is wel een vermindering van 15 procent ten opzichte van 2004, toen er nog veertig mensen om het leven kwamen in het verkeer. Ook het aantal verkeersongevallen in 2005 daalde, en wel met [bijna 6 procent]. Hoewel meerdere factoren van invloed zijn op deze cijfers, is het waarschijnlijk dat verkeersdeelnemers hun gedrag aanpassen vanwege de intensieve politiecontroles. Met als gevolg een zichtbare vergroting van de verkeersveiligheid.

Internetaangifte slaat aan
De politie Twente heeft in 2005 [ruim 34.000] aangiftes opgenomen (2004: 30.913). De stijging ten opzichte van 2004 is vrijwel geheel toe te schrijven aan de mogelijkheid via internet aangifte te doen. In 2005 maakten Twentse burgers hiervan 3932 keer gebruik. De mogelijkheid om via internet aangifte te doen, bestaat vanaf het najaar van 2004.

Aantal inbraken neemt iets af
Het aantal inbraken in woningen en auto’s nam in 2005 iets af, met respectievelijk [1,4 en 2,6 procent]. Daarentegen steeg het aantal Twentenaren dat te maken kreeg met autodiefstal. De cijfers laten een stijging zien van [16,4 procent] ten opzichte van 2004.

Huiselijk geweld
Sinds april 2005 registreert de politie Twente afzonderlijk de indicatoren van zaken rond huiselijk geweld. Vergelijkingen met voorgaande jaren zijn dan ook onbetrouwbaar. Wel is duidelijk dat de cijfers mede worden beïnvloed door de toegenomen aandacht voor huiselijk geweld. In 2005 registreerde de politie Twente 666 aangiftes, 2611 incidenten en 1064 meldingen. In januari 2006 start in de regio’s Twente en Zuid-Holland-Zuid een proef om de herkomst van plegers en slachtoffers van huiselijk geweld te registreren. Hieruit moet blijken of een gerichte aanpak noodzakelijk is.

Recherche
In de strijd tegen criminaliteit hebben de Twentse rechercheteams in 2005 een aantal complexe onderzoeken afgerond.

Op financieel gebied heeft de politie Twente enkele verdachten kunnen aanhouden van het witwassen van grote sommen geld. In een geval bleek een ‘gelukkige winnaar’ van een Duitse loterij in werkelijkheid € 400.000, verkregen uit softdrugshandel, wit te willen wassen. De fiscus legde vervolgens miljoenen euro’s aan navorderingen op. Iemand uit de regio werd met € 500.000 cash aangetroffen aan de Duits/Deense grens; de verdachte is veroordeeld wegens witwassen.

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) hield zich in 2005 bezig met een aantal grote onderzoeken naar gewelddadige zaken, zoals de dodelijke schietpartij in Almelo waarbij de eigenaar van een restaurant werd doodgeschoten. De zaak werd helaas tot op heden niet opgelost.

Ook op districtsniveau vonden belangwekkende onderzoeken plaats. Zo brachten eind december politie Twente en justitie de drugsscene in Almelo, Vriezenveen en Vroomshoop een gevoelige slag toe, met de arrestatie van tientallen leveranciers, dealers en gebruikers. In het najaar werden bij een woninginbraak in Delden een aantal wapens buitgemaakt. Rechercheonderzoek bracht aan het licht dat de wapens daarna waren verhandeld en onder anderen terechtgekomen bij twee tbs’ers in het westen van het land. Uiteindelijk konden dertien personen worden aangehouden.

Integrale aanpak na dreigende escalatie tussen jongeren
Het overlijden van twee leerlingen van het Stedelijk Lyceum in Enschede in december 2005 bracht een schok teweeg op de school. Tegelijkertijd dreigde een escalatie te ontstaan tussen scholieren, na een racistische uitspraak tijdens een herdenkingsbijeenkomst en de plaatsing van racistische teksten en tekens bij foto’s van de overledenen op een website. Er is direct een team ingezet met o.a. docenten, jeugdagenten, rechercheurs en jongerenwerkers om de jongeren zowel individueel als klassikaal te benaderen. Dankzij digitale recherche kon de persoon die de racistische pagina op de website had geplaatst, worden opgespoord en aangehouden. Met deze snelle en zeer gerichte actie is escalatie voorkomen.


Veiligheid in balans
In opdracht van het Regionaal College boog de commissie Toekomstvisie zich in 2005 over de rol van de regiopolitie in de komende jaren. Onder leiding van burgemeester Kerckhaert van Hengelo leidde dit tot duidelijke uitspraken over de toekomst van de politie Twente: een krachtig korps, dat zich dankzij uitstekende afspraken met maatschappelijke organisaties kan richten op het echte politiewerk. Zodat de politie Twente zichtbaar, bereikbaar en beschikbaar is voor de Twentse bevolking. Het werk van de commissie Toekomstvisie resulteerde in de notitie Balans in veiligheid, veiligheid in balans. Tijdens een congres in december is met een groot aantal ‘partners in veiligheid’ gesproken over de conclusies van de commissie Toekomstvisie.

Prestatieafspraken
De politie Twente ligt op schema met het prestatieconvenant met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De politie Twente heeft op basis van de resultaten in 2004, in 2005 een extra bedrag ontvangen van € 1,45 miljoen. De besteding van dit bedrag wordt in het Regionaal College van de politie besproken. Het ministerie van BZK beoordeelt de prestatieafspraken over 2005 in 2006.

Ga terug...