Gemeenten willen expertisecentrum - Radio 350
Nu op Radio 350
10:00 - 12:00 uur
350 RegioRuil
Playing
Straks
12:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Gemeenten willen expertisecentrum

Geplaatst op: 07-01-2006 |


RIJSSEN/NIJVERDAL - De gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn werken aan de totstandkoming van een ‘expertisecentrum’ voor lokale werkgevers. Dat zou in januari 2007 moeten gaan draaien in een bedrijfsverzamelgebouw in een nader te bepalen plaats.


Het expertisecentrum moet werkgevers op diverse terreinen ondersteuning gaan bieden, zoals het verstrekken van informatie over het in dienst nemen van moeilijk plaatsbare werkloze werkzoekenden, de mogelijkheden van subsidies daarvoor, het registreren van werkervaringsplaatsen, stagemogelijkheden, groeibanen en leer-werkplekken en samenwerking met brancheorganisaties.
Het besluit om te proberen een expertisecentrum op te zetten volgt op het nu formele afblazen van een haalbaarheidsonderzoek naar het oprichten van een zogenoemd Human Facility Centre (HFC), dat de gemeente Rijssen-Holten verrichtte. Daarvoor bleek onder de ondernemers in Rijssen-Holten niet of nauwelijks belangstelling.
Doel van het HFC was onder meer arbeidskrachten op lokale schaal aan het werk te houden, door onderlinge contacten van werkgevers. Volgens het bureau HFC Nederland zou Rijssen-Holten een gemeente moeten zijn waar een ‘goed perspectief’ is voor een HFC. Het zou volgens HFC Nederland ‘financieel lonend’ zijn. Van alle werkgevers in Rijssen-Holten bleken er echter maar drie bereid daadwerkelijk mee te helpen een HFC op te zetten. Twee daarvan zagen bovendien een rol daarin voor de gemeente, terwijl de gemeente voor zichzelf geen rol weggelegd zag.
Met het nu op te zetten expertisecentrum hoopt de gemeente Rijssen-Holten toch een deel van de functies van een HFC gerealiseerd te krijgen. Dat althans meldt het college van Burgemeester en wethouders in haar besluit om te stoppen met het onderzoek naar de haalbaarheid van een HFC.
Om tot het expertisecentrum te komen vragen de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn 6.000 euro subsidie van de provincie. De gemeenten zelf dragen elk ook 6.000 euro bij aan het project.


Ga terug...