Netwerkplan Sport haalbaar - Radio 350
Nu op Radio 350
10:00 - 12:00 uur
350 RegioRuil
Playing
Straks
12:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Netwerkplan Sport haalbaar

Geplaatst op: 12-01-2006 |

Informatieavond resultaten haalbaarheidonderzoek Netwerkplan Sport

Woensdag 11 januari 2006 heeft de gemeente, samen met de sportraad Rijssen-Holten, de resultaten van het haalbaarheidonderzoek naar het ‘Netwerkplan Sport aan de betrokken sportverenigingen gepresenteerd. Tijdens deze avond is een voorlopige inrichtingsschets van
’ t Vletgoor gepresenteerd, is aangegeven wat de uitkomsten van de technische onderzoeken zijn en waar in het financiële plaatje rekening mee is gehouden. Eindconclusie van het haalbaarheidonderzoek is dat het Netwerkplan Sport op basis van de gepresenteerde inrichtingsschets ruimtelijk en financieel haalbaar is.

Na een aantal bijeenkomsten waarin gepraat is over de ‘grote lijnen’ van het Netwerkplan Sport, heeft de sportraad Rijssen-Holten in mei 2005 aangegeven dat zij het wenselijk vonden de denkrichting van het Netwerkplan verder uit te werken in een haalbaarheidonderzoek. Hierbij moest de politieke, ruimtelijke en financiële haalbaarheid in kaart worden gebracht. Het college en de gemeenteraad hebben ingestemd met dit verzoek van de sportraad, zodat in augustus 2005 ook daadwerkelijk gestart is met dit onderzoek.

Inmiddels zijn de onderzoeken afgerond en de resultaten bekend. Deze zijn op 11 januari 2006 tijdens een informatieavond gepresenteerd aan de betrokken sportverenigingen. Op deze avond is allereerst een inrichtingsschets van ’ t Vletgoor in de nieuwe situatie getoond. Daarbij is aangegeven dat de kwantitatieve invulling van het park vast ligt, maar dat in de specifieke uitwerking van de situering van velden en indeling van gebouwen zeker nog ruimte is voor de inbreng van de verenigingen. Om deze belangrijke inbreng te waarborgen wordt een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de verenigingen, sportraad en gemeente ingesteld. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep vindt in februari 2006 plaats.

Naast de inrichtingsschets zijn ook de onderzoeken naar de ruimtelijke en planologische haalbaarheid aan bod gekomen. Deze onderzoeken op het gebied van onder andere waterhuishouding, archeologie en akoestiek, zijn uitgevoerd en tijdens de avond gepresenteerd door adviesbureau Oranjewoud. Uit deze onderzoeken is gebleken dat er geen grote knelpunten dan wel onmogelijkheden zijn te verwachten. Enkele technische knelpunten kunnen door middel van maatregelen als drainage of realisatie extra waterretentie opgelost worden. De kosten van deze maatregelen zijn meegenomen in de berekening van de financiële haalbaarheid.

Als laatste is uit de doeken gedaan waar rekening mee is gehouden in het financiële plaatje. Hierbij moet worden gedacht aan de kosten voor de herinrichting Vletgoor, maar ook de verplaatsing van het volkstuinencomplex en de upgrading van de atletiekaccommodatie in Rijssen. Het financiële plaatje laat zien dat de opbrengsten van Meermanskamp en de aanwezige dekking voor de aanleg van sportvelden voldoende zijn voor de herontwikkeling van ’ t Vletgoor en de upgrading van de atletiekaccommodatie in Rijssen.

Aan het eind van de bijeenkomst heeft de avondvoorzitter, Bert Wijffjes, het ‘estafettestokje’ aan wethouder Stegeman gegeven, die het op 7 februari 2006 overdraagt aan de commissie en de gemeenteraad, omdat zij nu aan zet zijn. Zij moeten op basis van het gepresenteerde haalbaarheidonderzoek in maart 2006 een definitief ‘go’ of ‘no go’ geven voor de verdere uitvoering van het project Netwerkplan Sport.

Ga terug...