Open huis op Reggesteyn - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Open huis op Reggesteyn

Geplaatst op: 18-01-2006 |

De komende weken opent CSG Reggesteyn tijdens het Open Huis haar deuren op alle drie vestigingen. Op donderdag 2 februari houdt de nieuwe vestiging in Rijssen Open Huis, de vestigingen in Nijverdal volgen op 9 (Noetselerbergweg) en 16 februari (Willem de Clercqstraat). Op alle vestigingen zijn basisschoolleerlingen van groep 8 en hun ouders
welkom van 18.30 tot 21.00 uur.

REGGESTEYN, EEN PASSENDE VOLGENDE STAP NA HET BASISONDERWIJS
Het Open Huis biedt de gelegenheid om een beeld te krijgen van alle onderwijssoorten die Reggesteyn kent: praktijkonderwijs, vmbo (gemengd/theoretisch en diverse beroepsopleidingen), havo, atheneum en atheneum+.

CSG Reggesteyn heeft daarmee een breed aanbod van onderwijsmogelijkheden. Zij biedt onderwijs op maat. Leerlingen verschillen in mogelijkheden en vaardigheden en daarom is er voor elke leerling een passende leerweg. De school kent praktische opleidingen en meer theoretische. Docenten dagen leerlingen uit om maximaal hun talenten te ontplooien en het hoogst haalbare resultaat te behalen. Leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging krijgen dat ook, bijvoorbeeld door het aanbod van het atheneum+, waarbij leerlingen hun reguliere vakken volgen, maar daarnaast ook Spaans en filosofie krijgen. Voor leerlingen die wat meer moeite hebben met het verwerven van de leerstof biedt de school structureel extra zorg en begeleiding.

Reggesteyn heeft intensieve contacten met het basisonderwijs. Regelmatig overleggen docenten van beide schoolsoorten over verschillende schoolvakken en de manier waarop die worden aangeboden. Reggesteyn stemt haar leerstof en onderwijsmethoden zo goed mogelijk af op het basisonderwijs, zodat de overstap naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk verloopt.

REGGESTEYN, EEN SCHOOL IN BEWEGING
Reggesteyn is een school in beweging. Een bezoek aan Reggesteyn biedt de kans om te zien en horen welke ontwikkelingen momenteel in het onderwijs gaande zijn en wat Reggesteyn op dit gebied doet. De school stelt zich actief op ten aanzien van onderwijsvernieuwingen, het is een school in beweging. Dat is te zien op verschillende terreinen.

De nieuwe onderbouw
De opzet van het lesprogramma van de onderbouw van het voortgezet onderwijs verandert. De aanpak in de nieuwe onderbouw is meer thematisch en de samenhang tussen verschillende vakken wordt groter. Bij projecten overleggen docenten van verschillende vakgebieden vooraf welke leerstof geschikt is en hoe zij deze behandelen. Daarbij kiest de school voor alle onderwijssoorten een praktischer insteek dan voorheen, denken en doen zijn meer gekoppeld. Hierdoor kunnen leerlingen makkelijker zien wat het geleerde hen in de praktijk brengt. Ook werkt de school samen met bedrijven en organisaties uit de omgeving en is er aandacht voor de wisselwerking tussen school en samenleving.

Lesplein
Het lesplein bestaat uit twee samengevoegde lokalen, waar leerlingen, onder begeleiding van twee docenten en een onderwijsassistent zo zelfstandig mogelijk werken aan de verschillende vakken van hun onderwijsprogramma. Voor elk vak zijn er aparte instructiemomenten ingeroosterd. Tijdens de zelfstandige werkuren kunnen de leerlingen voor een groot deel zelf bepalen waaraan zij willen werken. Tegelijkertijd biedt de school op een aantal van deze uren het plusprogramma (Spaans en filosofie). De docenten begeleiden in deze onderwijstijd leerlingen individueel of in kleine groepjes.

Technasium
Het technasium is nieuw op Reggesteyn en wordt vanaf september 2006 in Nijverdal (op de vestiging aan de Noetselerbergweg) en in Rijssen aangeboden. Momenteel ontwikkelen docenten van Reggesteyn deze speciale, uitdagende én praktische studierichting voor slimme, onderzoekende leerlingen die zich interesseren voor de moderne wereld van natuur en techniek. Op het technasium leren leerlingen om de theoretische kennis die ze opdoen, toe te passen in praktijksituaties. Deze praktijk is nadrukkelijk afgestemd op het leerniveau van havo, respectievelijk atheneum. De meerwaarde van het technasium zit in de samenhangende aanpak, geen losse vakken maar het oplossen van een 'probleem'. Leerlingen voeren een onderzoek uit en komen vervolgens met een plan waarin zij de oplossing presenteren. Hiervoor zijn zowel kennis als vaardigheden nodig. Met deze aanpak speelt Reggesteyn in op ontwikkelingen in het vervolgonderwijs en in de beroepspraktijk.

SPORT, CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ
Reggesteyn voert een actief sportbeleid. Leerlingen krijgen op Reggesteyn letterlijk de kans met allerlei takken van sport kennis te maken. Ook bestaat er een samenwerkingsverband met de gemeente dat deelname aan sportactiviteiten stimuleert.
Voor de meer cultureel ingestelde leerling zijn er andere uitdagingen. Leerlingen van Reggesteyn nemen deel aan (internationale) excursies, gaan naar films of naar de schouwburg om een toneelvoorstelling te zien en kunnen meedoen aan podiumoptredens. Ook stellen leerlingen exposities samen.
Verder vindt Reggesteyn het belangrijk dat leerlingen een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Daarom stimuleert Reggesteyn een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dit gebeurt door middel van maatschappelijke stages en acties voor goede doelen.

ZORG WAAR NODIG; LEERWEGONDERSTEUNEND ONDERWIJS
Reggesteyn kent voor leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben het leerwegondersteunend onderwijs. Welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen, bepaalt de school na het advies van de basisschool en op grond van toetsuitslagen. Eenmaal geplaatst werken de leerlingen in kleinere groepen. Ze krijgen veel begeleiding van de mentor en een klein team ervaren docenten geeft les. Het onderwijs is praktisch ingericht. Sommige leerlingen krijgen voor een aantal vakken remedial teaching.Rijssen, 2 februari
De vestiging Rijssen bevindt zich in een gloednieuw, goed geoutilleerd gebouw aan de Cattelaar.
In Rijssen zijn veel verschillende onderwijsvormen: praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en atheneum+.

Op deze vestiging zijn alle praktijkafdelingen in bedrijf. Daarnaast vertellen, door het hele gebouw heen, docenten over hun vak. In de praktijkafdelingen laten leerlingen zien hoe zij op die afdelingen werken. Het gaat om de afdelingen:
• bouwtechnieken (timmeren, metselen en schilderen)
• metaaltechniek
• consumptief (bakken horeca)
• verzorging
Op de afdeling Techniek zijn vervolgopleidingen vertegenwoordigd waar Reggesteyn direct mee samenwerkt op het gebied bouw/schilderen en metaal.
Verder wordt voorlichting geven over de nieuwe opzet van de onderbouw, het technasium, het atheneum+ en het leerwegondersteunend onderwijs.

Nijverdal, Noetselerbergweg, 9 februari
Op de vestiging aan de Noetselerbergweg kunnen leerlingen het algemeen vormend onderwijs volgen: vmbo (gemengd/theoretische leerweg), havo, atheneum en atheneum+.

Op deze vestiging is tijdens het Open Huis veel aandacht voor alle onderwijsvernieuwingen, met om 19.00 en 20.00 uur een presentatie over dit onderwerp in de aula.
Hier staan ook stands met informatie over onder meer het technasium, sport, cultuur en maatschappelijke stage.
In de verschillende lokalen zijn de vakken te zien. Het is aan te raden overal een kijkje te nemen, het lesplein is daarbij zeker de moeite waard. Leerlingen die de hele school doorgaan, kunnen een puzzeltocht doen. Wie de uitkomst inlevert, krijgt een leuke verrassing.

Nijverdal, Willem de Clercqstraat 16 februari
De vestiging aan de Willem de Clercqstraat is gericht op het vmbo-onderwijs. Leerlingen kunnen er het derde en vierde jaar volgen van de gemengd/theoretische leerweg. Voor leerlingen met een meer praktische instelling biedt deze vestiging de beroepsgerichte leerwegen. De vestiging Willem de Clercqstraat heeft de volgende afdelingen:
• elektrotechniek
• voertuigentechniek
• verzorging
• handel en administratie
Na het tweede leerjaar kiezen leerlingen voor een afdeling. Leerlingen kunnen ook kiezen voor een afdeling in Rijssen.

Het Open Huis heeft als thema ‘De Middeleeuwen’. Met dit thema laat de vestiging zien hoe zij werkt met thema’s. Docenten van meerdere vakken werken samen om de leerstof rond het thema aan te bieden. Te denken valt aan vakken als Nederlands, geschiedenis, wiskunde, tekenen en drama.

Verder op de Willem de Clercqstraat:
 een licht- en geluidshow, verzorgd door de afdeling Elektro;
 stands met bedrijven in de elektro -en installatietechniek;
 bijzondere ‘voertuigen’ van bedrijven uit de regio;
 vervolgopleidingen en organisaties op het gebied van werken en leren.
Het vmbo biedt tal van mogelijkheden en dat is te zien!


Ga terug...