Alternatief plan VVD is snel en betaalbaar - Radio 350

Alternatief plan VVD is snel en betaalbaar

Geplaatst op: 20-01-2006 |

De fractie van de VVD Rijssen-Holten denkt dat De Kandelaar op korte termijn een grote zaal voor 600 bezoekers kan inrichten. De VVD voerde gesprekken met de eigenaar van de kandelaar: de gereformeerde kerk Holten. Deze lijkt hier niet onwelwillend tegenover te staan. Eerder toonde de gemeenteraad zich tegen een reservering voor een grote zaal bij Irene. Die optie was immers nog te duur, het aantal gebruikers te gering. Via De Kandelaar kan Holten nu snel en betaalbaar over een grote zaal beschikken. De besparingen kunnen worden ingezet om in Dijkerhoek een mini-kulturhus te realiseren.

Met een delegatie van de Gereformeerde kerk Holten besprak de VVD een aantal aanpassingen, die nodig zijn voor een goede zaalfunctie. Genoemd zijn: een groter podium zodat ook grotere groepen of gezelschappen op kunnen treden, stoelen in plaats van banken, verplaatsbare scheidingswanden om de grote zaal te verkleinen bij kleinere bijeenkomsten, akoestische verbeteringen, en een goede podiumverlichting en geluidsinstallatie. Deze veranderingen zijn allemaal mogelijk zonder dat de kerkfunctie wordt aangetast.

Naast een goede, functionele grote zaal beschikt de Kandelaar over meerdere ruimtes die voor veel doeleinden kunnen worden gebruikt. Grenzend aan de grote zaal is een kleine podiumzaal beschikbaar, met circa 150 plaatsen. Tevens zijn er diverse kleinere vergaderruimtes. De Kandelaar beschikt verder over een volledige horecavergunning en is toegankelijk voor minder validen. Wat ook erg belangrijk is: goede en voldoende parkeergelegenheid is aanwezig.

De Kandelaar biedt dus ook als zalencentrum uitstekende mogelijkheden voor de verenigingen en instellingen uit Holten. De VVD noemt het gesprek met de delegatie hoopvol en verwacht dat onder nader te bepalen voorwaarden aanpassingen aan de wensen van de gebruikers mogelijk moeten zijn.

Mini-kulturhus Dijkerhoek
Doordat de gemeente niet zelf fors hoeft te investeren in een nieuwe grote zaal, kan er volgens de VVD-fractie geld vrijkomen voor een mini-kulturhus in Dijkerhoek. Diverse verenigingen (zoals de schietvereniging, jongerenverenigingen en de vrouwenvereniging hebben nu een onderkomen in het kerk- en verenigingsgebouw. Ook is er een politiepost gevestigd, ernaast een basisschool. De gebruikers hebben aangegeven dat nieuwbouw noodzakelijk is. En de basisschool wenst een gymnastiekzaal (leerlingen moeten voor gymnastiek nu met de bus naar Holten). De VVD vindt dat de gemeente gezond moet investeren in leefbare kleine kernen met een goed voorzieningenniveau. Maar in Dijkerhoek zijn er na twee jaar nog maar weinig vorderingen.


Daadkracht
De VVD dringt er bij het College van Rijssen-Holten op aan om snel met de Kandelaar om tafel te gaan, teneinde de Grote Zaal nog in 2006 gerealiseerd te krijgen. Ook wil de fractie dat het college met meer daadkracht optreedt bij de planvorming rondom een mini-kulturhus in Dijkerhoek.

Dit betekent dat het college zijn plannen voor een nieuwe zaal bij Irene moet laten varen. De VVD is voorstander is van een grote zaal in Holten. Zoveel is duidelijk. Maar de VVD is tégen het investeren van gemeenschapsgeld in gebakken lucht. De plannen van het college om op de plek van Irene een nieuwe zaal te bouwen zijn niet realistisch. Het College en andere partijen doen echter voorkomen dat de grote zaal op die locatie al een gelopen koers is, en er ook snel kan komen. Dat is ergerlijk en onterecht. Op geen enkele wijze is duidelijk geworden dat de Hervormde gemeente, als eigenaar van gebouw Irene, bereid is het gebouw Irene op korte termijn te verkopen. Wel is gezegd dat er ‘misschien in 2010 - 2012 mogelijkheden ontstaan’. Verder heeft een inventarisatie onder de toekomstige gebruikers uitgewezen dat fors investeren in een nieuwe grote zaal (minstens 300 zitplaatsen) midden in Holten niet haalbaar is. Daarvoor ontbreken voldoende gebruikers. Vooralsnog zouden vooral Scholengemeenschap “De Waerdenborch”en de HMV er gebruik van gaan maken. De rest van de tijd is de zaal leeg. Bouwen voor leegstand is het laatste wat de VVD wil.

Tot slot zijn er met de collegeplannen hoge investeringen gemoeid. Ook afdoende parkeervoorzieningen ontbreken. Om de gebruikers die zitten te wachten op een grote zaal tóch te kunnen bedienen is de VVD op zoek gegaan naar een beter én betaalbaar alternatief.

Ga terug...