Hondenbelasting in Holten? - Radio 350

Hondenbelasting in Holten?

Geplaatst op: 13-10-2004 |

De inwoners van Holten zijn geschrokken nu de hondenbelasting weer ter discussie is. Zowel de ChristenUnie als de VVD willen bij de begrotingsbehandeling volgende maand een motie indienen. Een jaar geleden werd door de gemeenteraad nog uitputtend gesproken over de hondenbelasting. De sterk in Holten gewortelde fracties moeten niets hebben van de hondenbelasting. Woordvoerder A. Hofhuis gaf aan dat zijn fractie het verzet tegen de hondenbelasting nog niet achter zich heeft gelaten. De andere fracties wachten af, al had met name de SGP de kwestie niet meer willen aanroeren.

Ga terug...