Kritiek provincie op Vletgaarsmaten - Radio 350

Kritiek provincie op Vletgaarsmaten

Geplaatst op: 21-01-2006 |HOLTEN/ZWOLLE - De provincie wil geen kavels van vijf hectare of meer op Vletgaarsmaten. Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Holtense industrieterrein is om die reden afgekeurd. ‘Te royaal’, vinden Gedeputeerde Staten. De gemeente Rijssen-Holten wil bouwkavels tot twintig hectare gaan uitgeven.


Het onthouden van goedkeuring aan het bestemmingsplan betekent niet dat er op Vletgaarsmaten helemaal geen bedrijven bij mogen komen. De gemeente kan met een verklaring van geen bezwaar het gebied gewoon bouwrijp gaan maken. De provincie heeft namelijk geen bezwaar tegen het uitbreiden van Vletgaarsmaten met nog eens 30 hectare, maar uitsluitend tegen de omvang van de bouwkavels. De gemeente wil tot twee hectare gaan en de bedrijven bovendien een uitbreidingsmogelijkheid geven van 50 procent van de kavel, dus tot drie hectare. Met het vleesverwerkende bedrijf Enkco is zelfs de afspraak gemaakt dat het bedrijf op Vletgaarsmaten kan groeien tot maximaal vijf hectare.
De pijn zit vooral in de kavels van meer dan vijf hectare. Daar hebben Gedeputeerde Staten moeite mee, al geven ze wel aan dat er over valt te praten als de gemeente Rijssen-Holten met een betere onderbouwing van de noodzaak van grote kavels komt. Bij de beoordeling van het bestemmingsplan Vletgaarsmaten is gekeken naar wat er in het Streekplan Twente is vastgelegd. Daarin staat dat de aard en omvang van bedrijven moet passen bij de schaal van het betreffende dorp of stad. De gemeente moet dus aantonen dat bedrijven op meer dan vijf hectare passen bij het landelijke Holten.
Het onthouden van goedkeuring aan het bestemmingsplan door de provincie zat er al in. Er is door het gemeentebestuur dan ook flink gelobbyd in de afgelopen maanden. Het karwei is nog niet af.
Dat constateert ook wethouder Wim Stegeman van Ruimtelijke Ordening. Hij ziet het niet somber in, want volgens hem is het provinciale besluit genomen op formele gronden. ‘Anders hadden ze nu moeten toestemmen, terwijl er net een hele brede provinciale discussie gaande is over de invulling van bedrijventerreinen.’


Ga terug...