Maatschappelijke stage van Reggesteyn - Radio 350

Maatschappelijke stage van Reggesteyn

Geplaatst op: 31-01-2006 |

CSG Reggesteyn start een proefproject ‘Maatschappelijke stage’. Twaalf leerlingen van 4-atheneum (vestiging Noetselerbergweg) hebben zich vrijwillig aangemeld voor de pilot. Ze werken mee aan een door henzelf gekozen kleine baan binnen het vrijwilligerswerk. In de maanden februari tot en met mei besteden ze hieraan ongeveer 30 klokuren, inclusief voor bereiding en verslaglegging in een soort logboek. Het uitvoeren van de maatschappelijke stage levert hen compensatie op voor onderdelen van de vakken maatschappijleer, godsdienst en geschiedenis. De eerste lichting leerlingen die stage gaan lopen, krijgen intensieve begeleiding van docenten.

Reggesteyn hecht veel waarde aan de maatschappelijke stage en aan het kennis laten maken van jongeren met de samenleving. Dit kleinschalige project is voor Reggesteyn de eerste aanzet voor een inbedding van de maatschappelijke stage binnen het programma van de school. Het is de bedoeling om het volgend schooljaar een grotere groep leerlingen mee te laten doen aan verschillende maatschappelijke stages en de komende jaren het project steeds verder uit te bouwen.


Ga terug...