Digitaal bezwaar beschikking en taxatieverslag - Radio 350

Digitaal bezwaar beschikking en taxatieverslag

Geplaatst op: 05-03-2006 |

Eind februari werden de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het jaar 2006 verzonden. Daarop staat ook de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Tegen de WOZ-waarde van een woning is het mogelijk om digitaal bezwaar in te dienen. Het formulier daarvoor kunt u vinden op de website www.rijssen-holten.nl. Digitaal bezwaar indienen kan dus alléén tegen de WOZ-beschikking van een woning. Bedrijven kunnen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk bezwaar indienen.

Wanneer het bezwaar is verstuurd ontvangt de indiener binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging via de post. In die ontvangstbevestiging staat ook een indicatie van de afhandelingstermijn vermeld. Inwoners die geen gebruik willen maken van het digitale bezwaarformulier, kunnen dit natuurlijk ook nog steeds schriftelijk doen.

Wie betaalt de aanslag van de WOZ-waarde?
De aanslag wordt alleen betaald door:
- een eigenaar van de woning, van een bedrijf, van een kavel etc.
- de gebruiker van een bedrijf, kavel etc.
Inwoners betalen dus géén OZB wanneer men bijvoorbeeld alleen gebruiker (huurder) van een woning is. Het team Belastingen geeft hierover nadere informatie.

Belastingspreekuur gemeentewinkel
Het belastingspreekuur voor vragen over de aanslag of de WOZ-waarde wordt gehouden in de gemeentewinkel aan de Elsenerstraat in Rijssen in de periode van 27 februari 2006 tot en met 17 maart 2006. Inwoners kunnen in de gemeentewinkel ook vragen stellen over: kwijtschelding, betaling met automatische incasso, verhuizing en woningverkoop. Daar is ook informatie te krijgen over opgave/afmelding hond, kwijtscheldingsformulieren, incassokaartjes of specifieke betalingsregelingen.

Informatienummers over de WOZ zijn: 854693 en 854695
Informatienummers over aanslag zijn: 854692 en 854698 (op werkdagen, niet op vrijdagmiddag)

Taxatieverslagen woning
Eigenaren van woningen treffen hun taxatieverslag niet meer bij de aanslag aan. Die taxatieverslagen zijn voortaan te vinden op de website van de gemeente, www.rijssen-holten.nl. Op de site kan de inwoner ook een WOZ-beschikking, een aanslag en de informatie uit de belastinggids raadplegen of een kopie beschikking of aanslag printen.
Inwoners kunnen meer informatie vinden over de genoemde onderwerpen in de belastinggids 2006 die met de aanslag wordt meegestuurd.

Ga terug...