Minder gemeentelijke belastingen in 2006 - Radio 350

Minder gemeentelijke belastingen in 2006

Geplaatst op: 05-03-2006 |

Aantal incassotermijnen wijzigen

In 2006 gaat de burger minder gemeentelijke belastingen betalen. Door het vervallen van het gebruikersdeel van de OZB is de aanslag 2006 voor de burger lager dan die van 2005. Ook wijzigen de incasso/termijnbetalingen.

De afgelopen jaren ontving de gemeente veel vragen van inwoners die in de maanden januari tot en met april nog betalingen op hun afschrift zagen van het afgelopen jaar. De gemeente gaat dit veranderen. Om duidelijkheid te bieden aan de inwoners gaan de incassobetalingen gelijk vallen met belastingjaar, verdeeld over 10 maanden. Deze aanpassing van de termijnen gebeurt in 2006 en 2007.

2006
De aanslag 2006 wordt via de incasso afgeschreven in de maanden mei 2006 tot en met februari 2007.

2007 en volgende jaren
Met ingang van 2007 wordt de aanslag via incasso afgeschreven in de maanden maart 2007 tot en met december 2007.

Opbouw gemeentelijke aanslag
Tot 2006 betaalden burgers OZB dat was opgebouwd in het eigendoms- en gebruikersgedeelte. Met ingang van 2006 is het gebruikersgedeelte van woningen komen te vervallen. Bijvoorbeeld bij een woning met een gemiddelde waarde van € 200.000,- zag en ziet de aanslag er als volgt uit:
2005 2006
OZB eigendomsgedeelte € 170,00 € 174,00
OZB gebruikersgedeelte € 137,00 € 0,00
afvalstoffenheffing (kostendekkend) € 265,00 € 258,00
rioolafvoerrecht (kostendekkend) € 168,00 € 170,70
totaal € 740,00 € 602,70

Voor de situatie in dit voorbeeld betaalt de burger in 2006 € 137,30 minder belasting dan in het jaar 2005. Het wegvallen van deze inkomsten (gebruikersgedeelte OZB) voor de gemeente wordt door het rijk gecompenseerd.

Ga terug...