Bouw van 1.100 woningen in Rijssen-Holten - Radio 350
Nu op Radio 350
10:00 - 12:00 uur
350 RegioRuil
Playing
Straks
12:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Bouw van 1.100 woningen in Rijssen-Holten

Geplaatst op: 05-03-2006 |

Provincie en gemeente maken prestatieafspraken over de woningbouw in Rijssen-Holten. Tot en met 2009 worden ca. 1.100 woningen gebouwd. Gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel en wethouder Wim Stegeman van Rijssen-Holten ondertekenen de afspraken op donderdag 2 maart om 16.30 uur in de collegekamer van het gemeentehuis in Rijssen.

De gemeente Rijssen-Holten en de provincie komen een woningbouwprogramma overeen dat inhoudt dat in de periode 2005 tot en met 2009 ca. 1.100 woningen worden toegevoegd in de gemeente Rijssen-Holten. De woningvraag vanuit de gemeente is daarbij uitgangspunt. De extra woningaanvraag als gevolg van extramuralisering is daarbij inbegrepen. Van dit totale woningbouwprogramma worden ca. 800 woningen in de kern Rijssen en ca. 300 woningen in de kern Holten gebouwd.

De gemeente wil (voorlopig) totaal ongeveer 250 woningen als nultredenwoningen realiseren in de periode 2005 tot en met 2009.

De meest recente inzichten geven aan dat de behoefte aan specifieke seniorenwoningen en appartementen in de woonvisie mogelijk is overschat. Dit is het gevolg van ontwikkelingen in de zorg, waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en zorg ook in de bestaande woning kan worden geleverd. Bij de programmering zal met dit gegeven rekening worden gehouden. De gemeente probeert nadrukkelijk meer inzicht te krijgen in de manifeste vraag van deze groep. Het betekent ook dat -nog meer dan in de woonvisie- een accent ligt op de huisvesting van starters.

In Dijkerhoek wordt de woningbouw gerealiseerd op basis van een inventarisatie van de lokale behoefte, vooral van starters en ouderen. Daarbij staat de leefbaarheid in Dijkerhoek centraal.

De gemeente zal in haar woonbeleid prioriteit geven aan de ontwikkeling van inbreidingslocaties. Inbreiding gaat voor uitbreiding. Gemeente en provincie gaan er van uit dat ca. 40% van de nieuwbouw inbreidingsplannen wordt gerealiseerd. In Veeneslagen-west, fase 2, is voldoende bouwcapaciteit beschikbaar. Als inbreidingsprojecten vertraagd worden, is in Veeneslagen-west een versnelling van het programma mogelijk.

In Rijssen zijn tot 2010 voldoende bouwlocaties beschikbaar. In de kern Holten is in de afgelopen tijd te weinig gebouwd. Het is noodzakelijk dat hier op korte termijn plannen beschikbaar komen. Gemeente en provincie spreken af dat zowel het uitbreidingsplan de Liezen als het inbreidingsplan De Kol zo snel mogelijk tot ontwikkeling worden gebracht. De plannen worden parallel ontwikkeld om de bestaande wachtlijsten zo snel mogelijk weg te werken. De ambitie is om in 2007 te starten met de woningbouw in het plan De Liezen en om in De Kol in 2008 de eerste woningen in aanbouw te nemen.
De gemeente meldt De Kol aan als aanjaagproject in het kader van het provinciale project Versnelling Woningbouw.

Voor het centrum van Holten is een structuurvisie opgesteld. In het kader van de herontwikkeling van het centrum krijgt de behoefte aan nultredenwoningen specifieke aandacht.

De gemeente is bezig met het opstellen van een masterplan wonen-zorg-welzijn. De woningbouwcorporaties en de zorginstellingen zijn hierin partner van de gemeente. Gedeputeerde Rietkerk: “naast het materplan wordt verder studie gedaan naar de ontwikkeling van woonservicegebieden, we bezien hoe we de gemeente kunnen ondersteunen bij de uitvoering.”

Wethouder Stegeman: “In het buitengebied zijn we bezig met een concept beleidskader voor de regeling rood-voor-rood. We bekijken ook of de vrijkomende (agrarische) bebouwing geschikt gemaakt kan worden voor huisvesting van starters of ouderen.”

De gemeente Rijssen-Holten is zeer content met de afspraken die nu met de provincie gemaakt worden. Hierdoor wordt met steun van de provincie een toekomstgerichte woningbouw gerealiseerd.

Ga terug...