“Klaar voor de klant” - Radio 350
Nu op Radio 350
10:00 - 12:00 uur
350 RegioRuil
Playing
Straks
12:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

“Klaar voor de klant”

Geplaatst op: 13-03-2006 |

Werkgebied Midden Overijssel voortvarend aan de slag
met Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Hulp nodig in de huishouding?
Of een kleine woningaanpassing waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen?
Of heeft u andere vragen op het gebied van welzijn, opvoeding en zorg?
Vanaf 1 januari 2007 kan iedereen daarvoor terecht bij de gemeente.
De samenwerkende gemeenten in het gebied Midden-Overijssel doen er alles aan om
dan ook daadwerkelijk klaar te zijn voor de klant.
Voor het zover is, inventariseren de gemeenten samen met zorggebruikers en
belangenorganisaties de behoeften.

De Tweede Kamer heeft op 14 februari de wet behandeld en hoewel de Eerste Kamer
ook nog zijn fiat moet geven, zijn de gemeenten al volop bezig om alles in orde te krijgen
voor het einde van dit jaar. Want het is een groot karwei waar we met zijn allen voor staan.

Om dat vele werk goed te doen, hebben de gemeenten Tubbergen, Wierden, Rijssen-Holten,
Twenterand en Hellendoorn besloten de handen ineen te slaan. Inmiddels is de regionale
stuurgroep zover, dat er een pakket voorstellen ligt dat aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten voorgelegd kan worden. Samengevat komt dat erop neer, dat de gemeenten op hoofdlijnen kiezen voor eenzelfde aanpak (één loket voor de zorgvrager, gezamenlijke afspraken met zorgaanbieders). Daarbinnen kan iedere gemeente haar eigen accenten leggen. Ook is duidelijk dat de zorgvrager kan kiezen of hij huishoudelijke verzorging in natura wil of in de vorm van een zogeheten persoonsgebonden budget.

Gaan de vijf colleges en gemeenteraden akkoord met de voorstellen, dan treedt de volgende
fase in werking: het omzetten van de gedachten en voorstellen in beleid en aanzetten tot de
uitvoering.

De komende tijd wordt ook veel aandacht besteed aan gesprekken met direct betrokkenen: zorggebruikers, zorgaanbieders en belangenorganisaties. Dit, om ervoor te zorgen dat er straks maatwerk geleverd kan worden.

Er is nog veel werk aan de winkel, voor iedereen die straks met de WMO te maken krijgt.
Maar we zijn er klaar voor, straks. Klaar voor de klant!

Ga terug...