Gemeenteraad benoemt informateur - Radio 350

Gemeenteraad benoemt informateur

Geplaatst op: 16-03-2006 |

Vertegenwoordigers van de 6 fracties hebben besloten de raad voor te stellen de heer prof.dr.ir. E. Schuurman te benoemen als informateur. De heer Schuurman is lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie. Hij krijgt in eerste instantie als opdracht te inventariseren waar de wensen en grenzen voor de diverse partijen liggen. Dit onderzoek resulteert in een rapportage aan de raadsfracties en maakt duidelijk welke werkbare combinaties er zijn te maken en welke voorwaarden daarbij horen. Als deze fase is afgerond beraden de fracties zich op een vervolgopdracht.

De aanwijzing van de heer Schuurman en de vaststelling van de opdracht vindt plaats in de raadsvergadering van 16 maart 2006.

Ga terug...