Overeenkomst plan De Liesen ondertekend - Radio 350

Overeenkomst plan De Liesen ondertekend

Geplaatst op: 20-03-2006 |

Op maandag 20 maart is de raamovereenkomst voor de ontwikkeling van plan De Liesen te Holten ondertekend. De overeenkomst voorziet in een gezamenlijke ontwikkeling van plan De Liesen door de gemeente Rijssen- Holten en Rotij Planontwikkeling b.v. uit Rijssen. Door de ondertekening van de overeenkomst komt een eind aan een jarenlange stagnatie van de woningbouwproductie in Holten.


Beide partijen hebben eenzelfde samenwerking in de Rijssense uitbreidingswijk Veeneslagen West, waarover beide partijen zeer tevreden zijn. Reden temeer om ook in Holten zo samen te werken.

Het plan De Liesen ligt aan de westzijde van Holten, tussen de Larenseweg en de Liezenweg. In het plangebied worden op termijn circa 550 woningen gebouwd met een gevarieerd aanbod. Dit aanbod bestaat uit diverse rijenwoningen zowel voor huur als koop, twee onder één kap en vrijstaande woningen. Van het totaal aantal woningen wordt circa 45% gebouwd in een aantal vastgestelde prijsklassen. De overige woningen worden in de vrije sector aangeboden.

Het merendeel van de woningen wordt projectmatig ontwikkeld en gebouwd door Rotij Planontwikkeling (onderdeel van de Roosdom Tijhuis Groep). De gemeente Rijssen-Holten zal de uitgifte van particuliere kavels voor haar rekening nemen, alsmede een deel van de woningen in de vastgestelde prijsklassen.

Beide partijen trekken vanaf nu gezamenlijk op om zo spoedig mogelijk het plan te ontwikkelen.
Inmiddels is gestart met het opstellen van een structuur- en stedenbouwkundig plan. Daarna worden de benodigde bestemmingsplan procedures opgestart. Verwacht wordt dat in de tweede helft van 2007 een begin wordt gemaakt met de bouw van de eerste woningen. De verkoop en toewijzing van woningen en kavels geschiedt volgens het door de gemeente gehanteerde reglement inschrijving en toewijzing kavelzoekenden.

Door de ondertekening van de overeenkomst komt een eind aan een jarenlange stagnatie van de woningbouwproductie in Holten.

Ga terug...