Afnemende groei werkloosheid in Twente - Radio 350
Nu op Radio 350
14:00 - 16:00 uur
Opgewekt!
Playing
Straks
16:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Afnemende groei werkloosheid in Twente

Geplaatst op: 28-04-2014 |

Er zijn lichtpunten op de Twentse arbeidsmarkt. De groei van de werkloosheid nam in de eerste maanden van 2014 af. En de geregistreerde werkloosheid onder jongeren tot 27 jaar daalde in maart zelfs met 3,2%. Die daling vond plaats in alle gemeenten. Toch zijn er ook minder gunstige ontwikkelingen. Voor de laatst gemeten viermaands periode van 2013 zijn er minder vacatures voor mbo-beroepsgroepen in Twente dan dezelfde periode in 2012. Dalingen zijn er in de sector installatie-, elektro- en metaaltechniek (-46%) en de sector zorg & welzijn (-40%). Wel zijn er meer vacatures in de detailhandel (+25%) en horeca (+14%). Die ontwikkelingen zijn in lijn met het landelijke beeld.

De geregistreerde werkloosheid in verhouding tot de beroepsbevolking bedroeg eind maart in Twente 12,4% en landelijk 10,1%. Dat zijn 34.595 werklozen in Twente en landelijk 799.496. De werkloosheid is in het stedelijk gebied het hoogst. Enschede en Almelo hebben in maart met respectievelijk 18,7% en 17,4% het grootste aandeel geregistreerde werklozen. Verder komen alleen Hengelo en Oldenzaal boven de 10%. Ook landelijk zwakt de groei van de werkloosheid af. Gemeten vanaf december steeg de werkloosheid in Twente nog met 3,8%. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder waren er 6.699 meer werklozen, een stijging met 24%.

Kansen in techniek
Een opsteker was het recente bericht dat het bedrijf Demcon de komende jaren fors wil groeien. Per maand wil men in Enschede meer dan vijf personen aannemen, zowel mbo-ers, hbo-ers en universitair geschoolden. John van der Vegt, bestuursvoorzitter ROC van Twente en voorzitter Platform Onderwijs, Werk en Inkomen hierover: “Fantastisch dat een innovatief bedrijf banen schept in deze tijd. Het toont ook aan dat er in de techniek weldegelijk goede kansen zijn op werk. Dit past helemaal bij Twente als innovatieve technische regio. Daar liggen in de toekomst nog meer kansen.”

Voorzichtig herstel
Er zijn landelijk steeds meer signalen van voorzichtig economisch herstel: de groei van de export, de stemming onder consumenten en ook onder de producenten in de industrie. Ook de huizenprijzen stijgen, een van de steden waarin dit gebeurt is Enschede. De consumptieve bestedingen blijven nog wel achter. Het beeld is dat de arbeidsmarkt in 2014 nog niet profiteert van het herstel van de economie. Het Centraal Planbureau verwacht voor 2014 landelijk nog een stijging van de werkloosheid met 5%. Pas daarna wordt een daling verwacht door banengroei.

Ga terug...