Vletgaarsmaten gaat in herkansing - Radio 350

Vletgaarsmaten gaat in herkansing

Geplaatst op: 30-03-2006 |RIJSSEN/HOLTEN - De uitbreiding van het bestemmingsplan Vletgaarsmaten moet alsnog door de provincie worden goedgekeurd. Een onderzoek naar ‘aard en schaal’ van de bedrijvigheid in de gemeente Rijssen-Holten biedt daartoe voldoende aanknopingspunten. De provincie Overijssel neigt er nu toe alsnog grotere bouwkavels toe te staan. De gemeente wil kavels tot maximaal twee hectare op het nieuwe deel van het Holtense bedrijventerrein Vletgaarsmaten. De provincie vindt tot nu toe een halve hectare voldoende, daarbij verwijzend naar de ‘aard en schaal’ van de bedrijvigheid in Rijssen-Holten. Die wordt lager ingeschat dan volgens de gemeente gerechtvaardigd is. Het door de gemeente ingehuurde adviesbureau Stogo constateert dat Rijssen-Holten qua werkgelegenheid de vijfde plaats inneemt in Twente - na Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal. Ook heeft het bedrijfsleven in de gemeente in de afgelopen vijf jaar ruim een kwart van de groei van de werkgelegenheid in Twente voor haar rekening genomen.
Die werkgelegenheid zit in Rijssen-Holten vooral bij grotere bedrijven. Meer dan tweederde van de totale oppervlakte van de bedrijventerreinen in Rijssen en Holten is in gebruik bij bedrijven op kavels van meer dan een halve hectare. Een kwart van alle bedrijven zit zelfs op meer dan de twee hectare, die de gemeente als maximum wil hanteren voor de uitbreiding van Vletgaarsmaten.
De relatief grote schaal van het bedrijfsleven wordt bevestigd door het uitgiftepatroon van de laatste tien jaar, waaruit blijkt dat 60 procent van de nieuwe bouwkavels groter dan een halve hectare was.
Nieuwe kavels op de bedrijventerreinen worden nagenoeg uitsluitend vergeven aan ‘eigen’ bedrijven. Slechts vier procent gaat naar ondernemingen van buiten de gemeente. De uitbreiding van Vletgaarsmaten is vooral bedoeld om aan de uitbreidingswens van grotere Holtense bedrijven als Enkco en Nido tegemoet te kunnen komen.
In een wat verder verschiet zit de aanleg van Lokerbroek. Dit Holtense industrieterrein van ruwweg 80 hectare moet vooral voldoen aan de uitbreidingsbehoefte van Rijssense bedrijven. In Rijssen zelf is geen ruimte meer om bestaande terreinen uit te breiden. De provincie heeft daarom in een eerder stadium al aangegeven dat het dorp Holten met de ‘aard en schaal’ van het verstedelijkte Rijssen gelijkgesteld mag worden.

Ga terug...