Nog geen geld voor opslag kringloop - Radio 350

Nog geen geld voor opslag kringloop

Geplaatst op: 03-06-2006 |


RIJSSEN - De gemeenteraad van Rijssen-Holten geeft nog geen geld voor het bouwen van een opslagloods achter de winkel van kringloopbedrijf ’n Roondgaank in Rijssen. Bij nader inzien leek het de partijen beter de bouw van de loods te koppelen aan de herstructurering van de gemeentewerf.
Konden de leden van de raadscommissie Grondgebied het er niet over eens worden, de leden van de gemeenteraad vonden vrij snel overeenstemming over het plan om 225.000 euro beschikbaar te stellen voor het realiseren van een opslagloods achter de winkel van ’n Roondgaank aan de Daltonstraat.
Belangrijke factor hierin was voortschrijdend inzicht bij de SGP-fractie.
Bepleitte G. Kreijkes in de commissie nog dat de lasten van de nieuwbouw voor de gemeente lager waren dan de huur van de huidige opslagloods van ’n Roondgaank, tijdens de raadsvergadering was hij een andere mening toegedaan. ‘Bij nader inzien lijkt het toch beter de bouw van de loods te koppelen aan het herstructureren van de werf. Ik zou dus willen voorstellen nu nog geen krediet te verlenen, maar daarmee te wachten tot de herstructurering, zodat we daar als raad de hand in hebben’, betoogde Kreijkes.

Zowel ChristenUnie als VVD toonden zich blij verrast met deze koerswijziging. Ook Het CDA kon zich in het idee vinden. ‘Maar’, zo wenste H. Kastenberg: ‘Laten we dan wel een tijdslimiet afspreken.’
Hoewel Gemeentebelang nog steeds achter het voorstel stond, zei A. Hofhuis akkoord te kunnen gaan met dit nieuwe voorstel. ‘Dat het wat langer duurt oké, maar dan wel een afgebakende tijd en graag een compleet plan’, aldus Hofhuis.
Alle partijen werden het uiteindelijk zonder morren eens over het voorstel het beschikbaar stellen van het krediet uit te stellen tot de begrotingsvergadering, waar dan een compleet plan voor herstructurering van de gemeentewerf moet liggen.
Wethouder Willem ter Schure zei onaangenaam verrast te zijn door het voorstel. ‘Maar ik weet ook wat de politieke realiteit is’, verzuchtte hij.Ga terug...