Startbijeenkomst duurzaamheidswinkel Rijssen-Holten op 13 januari 2015 - Radio 350

Startbijeenkomst duurzaamheidswinkel Rijssen-Holten op 13 januari 2015

Geplaatst op: 08-01-2015 |

Enkele bedrijven en de gemeente Rijssen-Holten werken aan de realisatie van een duurzaamheidswinkel in De Citadel. Doel van de duurzaamheidswinkel is om inwoners van de gemeente goed te informeren en te adviseren over mogelijkheden om de woning op een duurzame manier te verbeteren.

Voor de opstartfase is al subsidie beschikbaar gesteld door de Provincie Overijssel en de gemeente Rijssen-Holten. Naar aanleiding van een eerste bijeenkomst met ondernemers uit de gemeente hebben Onderhouds Service Spectrum (bouwbedrijf Lichtenberg), installatiebedrijf Van Dam, Raab Kärcher, ondernemernetwerk De Citadel, Duurzaam Holten, DWA en gemeente Rijssen-Holten gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar een werkbaar businessmodel voor de duurzaamheidswinkel. Hierbij is vooral gekeken naar ervaringen bij soortgelijke initiatieven.

Op basis van deze ervaringen is een plan van aanpak opgesteld. De verkenners hebben een groeimodel voor ogen, waarin een consortium van 5 tot 8 bedrijven uit de gemeente Rijssen-Holten samenwerkt in de duurzaamheidswinkel, er wordt een onafhankelijke energiecoach aangesteld (gefinancierd vanuit de beschikbare subsidies) die zowel in de winkel adviseert als bij inwoners ter plekke een opname doet en een advies uitbrengt. Het meest wenselijke is dat de energiecoach een inwoner optimaal adviseert en vervolgens bij concrete interesse in een verduurzamingsaanpak het contact legt tussen de consument en de bedrijven in het consortium die het best geëquipeerd zijn om de vraag van de consument op te lossen (uiteraard in overleg met de betreffende consument). De kracht van het consortium is dat een duidelijke meerwaarde geboden wordt door een goed advies, de één loket gedachte, zekerheden tijdens de exploitatie enz. Na verloop van tijd kunnen eventueel nieuwe bedrijven toe treden tot het consortium. Op deze manier ontstaat een groeimodel waarin bedrijven steeds meer vertrouwen in elkaar krijgen en de samenwerking ook kunnen vertalen in meerwaarde voor de klant en het eigen bedrijf.

Dit plan zal op 13 januari 2015 gepresenteerd worden aan geïnteresseerde ondernemers in de gemeente Rijssen-Holten. Dit is een vrijblijvende bijeenkomst. Ondernemers kunnen na afloop beslissen of ze deel willen nemen aan het consortium achter de duurzaamheidswinkel.

Datum: 13 januari 2015,
Tijdstip: 8.00 tot 9.30 uur
Locatie: De Citadel (Walstraat 17 in Rijssen).

Geïnteresseerde bedrijven dienen zich vooraf wel aan te melden bij Joanne Meijerink van DWA, meijerink@dwa.nl of (06) 868 277 50.

Ga terug...