Maatschappelijke ondersteuning - Radio 350

Maatschappelijke ondersteuning

Geplaatst op: 07-06-2006 |

Gemeente doet oproep om actief mee te denken

Volgend jaar wordt de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. Deze wet maakt de gemeente verantwoordelijk voor voorzieningen, die mensen met een beperking in staat stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Zo worden de gemeenten met ingang van 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de huishoudelijke verzorging (dit is nu geregeld in de AWBZ).

De gemeente Rijssen-Holten is druk bezig met de voorbereidingen van deze nieuwe wet en organiseert op donderdag 8 juni 2006 een tweetal interactieve bijeenkomsten. De bijeenkomst wordt
’s morgens gehouden in het gemeentehuis Holten (raadzaal) en begint om 9.00 uur. ’s Middags is dezelfde bijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis Rijssen (raadzaal) en begint om 13.30 uur.

Programma en thema’s voor beide bijeenkomsten
• Opening en inleiding WMO door wethouder J.J.A. (Hans) ter Keurst
• Beleidskaders (wet) Maatschappelijke ondersteuning en actualiteit door projectleider
Albert Schipper
• Vergroten betrokkenheid van burgers bij beleid
• Betekenis van WMO voor burgers (zorgvragers)

Tijdens de bijeenkomst ontvangt de gemeente graag tips en aanbevelingen die van belang zijn voor de invoering van de WMO. Op basis van de beleidsuitgangspunten en reacties van de inwoners wordt het WMO-beleid uitgevoerd. Ook wordt in juni 2006 een officiële inspraakronde gehouden (vervolgens vindt besluitvorming plaats door de gemeenteraad). Alle organisaties op het terrein van maatschappelijke ondersteuning waaronder ook de kerken hebben een uitnodiging voor deze bijeenkomsten ontvangen.

Aanmelding
Inwoners kunnen zich telefonisch of via mail opgeven. Het telefoonnummer en e-mailadres zijn (0548) 854 529 en gemeente@rijssen-holten.nl.

Ga terug...