Geen medewerking aan bouw van vier woningen - Radio 350

Geen medewerking aan bouw van vier woningen

Geplaatst op: 26-01-2015 |

De gemeente Rijssen-Holten verleent geen medewerking aan de bouw van vier woningen aan de Jeurlinksweg 5 in Holten, omdat het verzoek niet past binnen het huidige bestemmingsplan en het 'rood-voor-rood'-beleid.

In de afgelopen jaren is er door de gemeente meerdere keren met de initiatiefnemer gesproken over de verplaatsing van zijn bedrijfsactiviteiten aan de Jeurlinksweg 5 in Holten, naar een bedrijventerrein. De initiatiefnemer heeft verzocht om medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming, waarbij vier vrijstaande woningen zijn toegestaan. De initiatiefnemer heeft aangegeven dat hij deze ontwikkeling nodig heeft om zijn bedrijf te kunnen verplaatsen naar een bestaande locatie op het bedrijventerrein.

Volgens de gemeente Rijssen-Holten past het verzoek niet binnen het huidige bestemmingsplan buitengebied en het 'rood-voor-rood'-beleid. Ook het saneren van de bedrijfsbestemming naar woonbestemming voor vier woningen is, volgens de gemeente, ruimtelijk niet wenselijk op deze locatie, omdat vier woningen op een rij niet passend is in het buitengebied.

Ga terug...