Algemene ledenvergadering WBE - Radio 350
Nu op Radio 350
23:00 - 00:00 uur
Muziek om te dromen
Playing
Straks
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Algemene ledenvergadering WBE

Geplaatst op: 27-01-2015 |

Op dinsdag 3 februari 2015 houdt de Wildbeheereenheid “West-Twente” (WBE) haar Algemene Ledenvergadering in de zaal van Landgoed Het Rheins aan de Reintszijweg 3 te Enter.

De vergadering begint om 20.00 uur. Hiervoor worden alle bij de WBE aangesloten jachthouders, jagers èn begunstigers uitgenodigd. Ten opzichte van voorgaande jaren wordt de vergadering een paar maanden vervroegd gehouden in verband met belangrijke ontwikkelingen.

Tijdens deze vergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd voor haar activiteiten gedurende het aflopen jaar. Zo zal de penningmeester G. Vermaat uit Hellendoorn de financiële cijfers presenteren. Bestuurslid H. Bloemendal uit Rijssen vertelt over de huur en onderverhuur van gronden van organisaties zoals Staatsbosbeheer, Waterschap Vechtstromen en de Dienst Landelijk Gebied. Ook zal hij wat vertellen over de mogelijkheid om afschot en telcijfers digitaal vast te leggen in het provinciale FaunaRegistratiesysteem.

Nieuw reewildbeheer
Extra aandacht zal gevraagd worden voor bestuurslid en voorzitter van de reewildcommissie, G. Velten uit Rijssen. Hij zal vertellen over het nieuwe reewildbeheer zoals dit door de provincie en door de WBE met ingang van 2015 is vastgesteld. Belangrijk is namelijk dat de leden goed op de hoogte zijn van de uitvoering van het nieuwe reewildbeheer en de regelgeving die hierop van toepassing is.

Uiteraard worden de aanwezigen geïnformeerd over de nauwe relatie tussen de WBE en de verschillende groepen weidevogelbeheerders binnen het werkgebied van de WBE. Ook worden de aanwezigen geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen bij het beheer van de kleine landschapselementen van Staatsbosbeheer zoals de vrijwilligers van de WBE dit uitvoeren.
Aftredend als bestuurslid zijn de heren E. Dijk uit Hellendoorn en J.M. Flim uit Rijssen, beiden hebben zich herkiesbaar gesteld.

Fotoboek 25-jarig jubileum
Tijdens de jaarvergadering kunnen leden intekenen op het jubileumfotoboek van de WBE dat is samengesteld door fotografe Aline Roosink uit Rijssen (www.alineroosink.nl). Zij heeft gedurende een jaar in de jachtvelden binnen de WBE sfeervolle foto’s gemaakt. Samen met de foto’s van de jubileumbijeenkomst die gehouden is in het voorjaar van 2014, is een dik fotoboek samengesteld. Leden, maar ook andere belangstellenden, kunnen voor een speciale prijs intekenen op 2 verschillende uitgaven.

Na de pauze zal bestuurslid E. Dijk als projectleider van het patrijzenproject het concept van het patrijzenbeschermings- en biotoopverbeteringproject presenteren aan de leden. Het plan, gebaseerd op veldinventarisaties van aanwezige patrijzenpopulaties en biotopen, aangeleverd door de leden en het IVN Rijssen-Enter, behelst onder meer een plan van aanpak, voorstel en uitvoer van maatregelen en een financiële onderbouwing. Voor een noodzakelijk vervolg heeft het bestuur van de WBE de toestemming en medewerking nodig van de leden. Het plan is geschreven op een bedreigde soort als het patrijs. Daar waar het patrijs kan profiteren van een gericht beheer van flora èn fauna, profiteren ook andere diersoorten, waaronder talloze insecten en akkervogels.. Op deze wijze kan de biodiversiteit behouden en versterkt worden.

Het WBE-bestuur verwacht, gezien de agendapunten, een grote opkomst van haar leden.

Ga terug...