Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen’ is een feit - Radio 350

Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen’ is een feit

Geplaatst op: 28-01-2015 |

De wethouders van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem hebben 14 januari jl. het voorstel ‘Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen’ (GHT) getekend. In 2014 werd het plan voor een gemeenschappelijk beheer van de havens aan de Twentekanalen al enthousiast ontvangen door de raden. Het heeft als doel de haventaken verder te professionaliseren en toe te werken naar een gemeenschappelijk havenbedrijf. Tevens is de heer Gerry Waanders benoemd als havenmanager.

De samenwerking tussen de vijf gemeenten is gericht op het faciliteren van de gebruikers (vervoerders) en het (watergebonden) bedrijfsleven én het scheppen van voorwaarden voor innovatie. Ook richten zij zich op het realiseren van meer deskundigheid en slagkracht op het gebied van logistiek en vervoer over water in de regio. De financiering wordt gedragen door de vijf deelnemende gemeenten.

Havenmanager
Om de genoemde doelen te behalen is de heer Gerry Waanders benoemd als havenmanager “Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen”. De functie van havenmanager is nieuw en de focus ligt in eerste instantie op het samenbrengen van beheertaken en uitvoerende taken. De havenmanager is daarom ook kwartiermaker. Hij is verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de taken van het GHT. Dit betekent o.a. dat hij leiding geeft aan havenbeheer en contact met de deelnemers en externe partijen onderhoudt. Daarnaast toetst en adviseert hij de deelnemers op het gebied van havenbeheer en is verantwoordelijk voor de communicatie binnen en over het GHT. De havenmanager krijgt Almelo als standplaats.

Ga terug...