Ondernemers uit Rijssen-Holten slaan handen ineen voor belevingswinkel - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Ondernemers uit Rijssen-Holten slaan handen ineen voor belevingswinkel

Geplaatst op: 29-01-2015 |

Negen bedrijven uit Rijssen-Holten hebben besloten om samen te werken op het gebied van aanpassing en verduurzaming van woningen. Zij gaan dit doen vanuit de belevingswinkel in de Citadel in Rijssen. Naast de bedrijven maakt ook ROC van Twente deel uit van het consortium; studenten kunnen door middel van stages en opdrachten ervaring opdoen rond de aanpassing en verduurzaming van woningen en het geven van advies hierover. Op dinsdag 27 januari is in aanwezigheid van wethouder Jan Aanstoot de samenwerkingsovereenkomst getekend.

De gemeente Rijssen-Holten kent al enkele jaren een zogenaamd energieloket. Vanuit dit loket worden bijeenkomsten georganiseerd en aanvragen afgehandeld in de gemeente rond het thema energie besparen in woningen. Daarnaast kunnen inwoners via internet met hun vragen terecht bij het energieloket. “Woningeigenaren willen echter graag een onafhankelijk advies en willen vooraf weten hoe de maatregelen er uit zien,” volgens wethouder Aanstoot. Daarom hebben de verschillende ondernemers besloten om samen een laagdrempelig informatiepunt in te richten. De bedrijven kunnen gezamenlijk een totaalpakket aan oplossingen bieden om eenwoning te verduurzamen, comfortabeler te maken of aan te passen aan bepaalde behoeftes van de bewoners.
Adviesbureau DWA heeft hiervoor een ruimte beschikbaar
gesteld in de Citadel aan het Hogepad in Rijssen. De bedrijven
gaan de komende twee maanden benutten om samen met het
ROC van Twente de ruimte geschikt te maken en in te richten,
zodat de eerste bezoekers eind maart/begin april verwelkomd
kunnen worden.

Onafhankelijk advies
Inwoners uit Rijssen-Holten, maar ook uit andere gemeenten
kunnen straks in de belevingswinkel terecht voor een
onafhankelijk advies wat betreft de aanpak van de woning. Dit
advies moet verder gaan dan alleen specifiek energetische verduurzaming. Ook onderwerpen als veiligheid, levensloopbestendig wonen (Lang Zult U Wonen), comfortverbetering in de woning enzovoort zullen aan de orde komen. Vanwege alle veranderingen in de zorg en de wens en soms noodzaak om langer thuis te blijven wonen, zal deze brede aanpak in een behoefte voorzien, zo verwachten de ondernemers.

In de belevingswinkel zullen ook thema-avonden georganiseerd worden op gebied van bijvoorbeeld energiebesparing, mogelijke subsidies en een comfortabel binnenklimaat, maar ook over veiligheid en het levensloopbestendig maken van een woning. Deze bijeenkomsten over actuele onderwerpen worden samen met maatschappelijke organisaties als Duurzaam Holten, Duurzaam Rijssen, ouderenbonden, zorgverleners en gemeente verzorgd. “Bezoekers worden dan niet alleen goed geïnformeerd, maar kunnen gelijktijdig ook zien wat de maatregelen en aanpassingen inhouden en hoe die in de praktijk werken,” stelt Jan Aanstoot.

Bevorderen lokale economie
De belevingswinkel is een punt waar inwoners geïnspireerd, geïnformeerd, ontzorgd en objectief geadviseerd worden om hun woning aan te passen en energiezuiniger te maken. “Het doel van de winkel is zoveel mogelijk woningen te verduurzamen om zo het energiegebruik en de CO2-uitstoot te minimaliseren en de woningen geschikt te maken zodat mensen comfortabeler en langer in hun eigen woning en woonomgeving kunnen blijven wonen,” aldus initiatiefnemer Gert Harm ten Bolscher van adviesbureau DWA. “Een ander doel is het bevorderen van de lokale economie, door samenwerkingsverbanden aan te gaan met lokale bedrijven die gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de belevingswinkel.”

Advies aan huis
De winkel zal bemand worden door een of meer deskundige adviseurs die bezoekers tijdens openingstijden te woord kunnen staan en diverse technieken en maatregelen demonstreren. Het is op afspraak ook mogelijk om de winkel buiten openingstijden te bezoeken of de adviseur de eigen woning te laten bezoeken voor een advies. Als de klant maatregelen uit wil laten voeren dan kan de adviseur ervoor zorgen dat een of meerdere bedrijven, die samenwerken in de winkel, een maatwerkofferte aanbieden. Desgewenst kan de adviseur de klant ook helpen door de werkzaamheden van de verschillende bedrijven op elkaar af te stemmen. De bedrijven blijven zelf wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden en de garantie op de werkzaamheden.
Baan voor werkloze vakmensen

De bedoeling van de samenwerkende bedrijven is om in overleg met de gemeente Rijssen-Holten adviseurs aan te trekken die op dit moment buiten het arbeidsproces staan, maar wel een achtergrond hebben in de bouw. De bedrijven hebben met elkaar afgesproken dat zij deze adviseurs straks een opleiding bieden om vakinhoudelijk weer up-to-date te zijn en adviesvaardigheden op te doen. Via het ROC van Twente worden MBO-studenten betrokken bij de aanpassing van de ruimte, de inrichting van de winkel en de marketing ervan. Als tegenprestatie komen er straks stageplaatsen in de winkel voor studenten van de verschillende opleidingen van het ROC.

De provincie Overijssel, gemeente Rijssen-Holten en OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf) staan positief tegenover het initiatief om inwoners te helpen bij aanpassing en verduurzaming van de woning. “Vanuit ons Deltaplan hebben we ook een bijdrage beschikbaar gesteld, omdat in dit initiatief duurzaamheid, langer zelfstandig wonen, werkgelegenheid en versterking van het lokale bedrijfsleven bij elkaar komen,” vertelt wethouder Aanstoot. De combinatie met de maatschappelijke doelstellingen om werkloze vakmensen een opleiding en baan te bieden en tegelijkertijd ook stageplaatsen te bieden, maakt het tot een dusdanig uniek project, dat bovengenoemde partijen allen subsidie hebben toegezegd voor de eerste twee jaar.

Ga terug...