Het Dorp van de Haat werd de Stad van de Vriendschap. - Radio 350
Nu op Radio 350
13:00 - 14:00 uur
De Middagmix
Playing
Straks
14:00 - 16:00 uur
Samen Zijn
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Het Dorp van de Haat werd de Stad van de Vriendschap.

Geplaatst op: 05-02-2015 |

De meer dan 60 jaar lange vriendschapsbanden tussen Rijssen en Borghorst (Steinfurt) blijven een actueel en inspirerend gegeven.

Dagblad Tubantia publiceerde een uitgebreid artikel over de NTR/VPRO-documentaire ‘Dorp van haat, in de rij voor Shoa’ in het programma ‘Andere Tijden’ van 3 februari j.l. Deze uitzending over o.a. de inwoners van Steinfurt en de zogenaamde ‘Umerziehung/heropvoeding’ tot democratische burgers zal de meeste lezers en kijkers in Rijssen-Holten beslist hebben aangesproken.

Al spoedig na afloop van de oorlog besloten het toenmalige gemeentebestuur en raad van Rijssen nauwe vriendschapsbanden aan te gaan met de burgers van Borghorst in het zwaargehavende Münsterland. Borghorst maakt samen met Burgsteinfurt sinds 1975 deel uit van de Stadt Steinfurt. Vooral in eerste jaren van deze niet alleen bestuurlijke relatie was er sprake van intensieve contacten, waarbij er ruim aandacht was voor de gezamenlijke verwerking van het gemeenschappelijke oorlogsleed, de terreur, de jodenvervolging, de misdaden van het naziregime en de enorme verwoesting van woningen, scholen en industrie.

Jan Koelemaij, voorzitter van de Stichting Jumelage Rijssen-Holten, spreekt zijn grote waardering uit voor de toenmalige interesse en betrokkenheid van de Rijssense burgers, die veel energie investeerden in de goede betrekkingen met de inwoners van hun partnerstad Borghorst. Met de groei van de welvaart in beide landen en hun aangrenzende regio’s kregen de aanvankelijke contacten een ander karakter en kwam de nadruk meer te liggen op de cultuur, het onderwijs en de sport. De oorlog met zijn gruwelijke aspecten raakte geleidelijk op de achtergrond en het geloof in een nieuwe Europese samenleving werd richtinggevend.
De uitwisselingscontacten pasten zich hierbij aan. Een aantal verenigingen en scholen hielden vaak jarenlang hechte vriendschapsbanden in stand en en veel oudere Steinfurters hebben goede herinneringen aan die jaren.

De Stichting Jumelage Rijssen-Holten die op 4 februari 2015 haar 10-jarig bestaan vierde, nam op initiatief van het toenmalige college - en na de fusie van Rijssen en Holten, beide met hun eigen jumelage partnersteden - het stokje over. De opdracht was de bestaande relaties in het kader van de Europese gedachte te ontwikkelen. In Steinfurt wachtte hun een hartelijk welkom en in de loop van de jaren hebben talrijke burgers uit beide landen hun aandeel in de uitwisseling gehad. De stichting is een fervent voorstander van het blijven bevorderen van de intermenselijke contacten, waarbij de fundamentele waarden en normen richtingbepalend zijn voor de activiteiten. De belangen van het verenigingsleven, de cultuur, de kunst, het onderwijs, kortom alle terreinen van communicatie moeten ook in het internationale verkeer tussen burgers, jong of ouder hun optimale kans krijgen. Koelemaij stelt dat de Stichting Jumelage onverminderd haar taken zal blijven vervullen. In Steinfurt en Rijssen-Holten zijn de inwoners over en weer met grote regelmaat inmiddels vaak te gast en de reacties zijn onverminderd positief en ‘begeistert’.

Jan Koelemaij betreurt het ten zeerste, dat de zittende raad in haar beleidsplan een afwijkende visie presenteert, waarbij de subsidie met ingang van 1 januari 2016 beëindigd wordt. De eenzijdige aandacht voor economische en materiële aspecten leidt volgens hem tot een verschraling en gebrek aan een universele visie op het zo gewenste samenspel tussen de regio’s aan beide zijden van de grens.

Overigens verdiept de Stichting Jumelage zich als toezegging aan de raad in nauw overleg met het Partnerschapscomité Borne-Rheine en Euregio zich in de mogelijke functie van jumelagestichtingen bij deze vernieuwende perspectieven. “In de media wordt indringend en frequent gewezen op de kansen aan te haken bij de mogelijkheden in de Grenzland economie. Maar zonder enige kennis van de gewoonten, de taalbarrière, het verminderen van vooroordelen, het bevorderen van sociale vaardigheden, enz. zet je jezelf op achterstand.” De jumelage, het Partnerschaftskommittee kan hierbij van groot nut zijn. Koelemaij hoopt op een spoedige uitnodiging van de raadsfracties om de discussie over de inhoud van de partnerschapsaktiviteiten te hervatten.

Ook in het nieuwe jaar staan er weer tal van activiteiten op het programma. Hierbij gaat het om uitwisselingen van verenigingen, leerlingenactiviteiten in het kader van de Dag van de Duitse taal op 23 april, concerten, kunst, museabezoek en andere ontmoetingsbijeenkomsten.
Inmiddels hebben zich weer een aantal verenigingen gemeld voor het opstarten van nieuwe uitwisselingsactiviteiten vanaf 2015.

Belangstellende vrijwilligers voor de Stichting Jumelage kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via e-mail: joke.voordes@hotmail.com

Ga terug...