Workshop voor coaches en trainers bij Mintonette - Radio 350

Workshop voor coaches en trainers bij Mintonette

Geplaatst op: 09-02-2015 |

Afgelopen vrijdag zijn trainers en coaches bij Mintonette bijgeschoold door Roy Wassen, een gedelegeerd enthousiast trainer voor de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo). Het motto "Samen Sportief" is voor Volleybal Vereniging Mintonette twee jaar geleden de start geweest voor een nieuw beleid; prestatie wordt geprofessionaliseerd en betrokkenheid gestimuleerd. Met dit beleid hopen wij leden te kunnen binden en de jongeren na de studie weer terug te kunnen krijgen. Coaching en training zijn daarin voor Mintonette twee zeer belangrijke speerpunten en dat was terug te zien in de grote opkomst.

De avond weerspiegelde de twee speerpunten. In het eerste deel kwam de coaching aan bod. Coaching van jeugd, maar eigenlijk voor iedereen, kent een aantal belangrijke uitgangspunten. Roy heeft de aanwezige coaches en trainers aan het werk gezet en in groepjes kenmerken laten benoemen van de teams en hoe daarop te reageren. Hoe hou je contact met je spelers en hoe motiveer je ze? Bespreek onderwerpen met elkaar, maak afspraken en bespreek hoe om te gaan als afspraken niet nagekomen worden. Hoe ga je om met time-outs, wanneer neem je een time-out. Wissels zijn een belangrijk onderdeel van het spel maar wanneer pas je ze toe en minstens net zo belangrijk, wanneer juist niet? In dit onderdeel was er geen goed of fout antwoord maar ging het erom om van gedachten te wisselen en inzichten te krijgen.

In het tweede deel werden de trainers aan het werk gezet. Kenmerken en oplossingen aangedragen in het eerste deel van de sessie, werden proefondervindelijk uitgeprobeerd. Met een schijnbaar eenvoudige aanpassing, houdt een oefening weer vijf minuten langer de aandacht vast van jonge kinderen. Met individuele extra uitdagingen krijgen betere spelers in een basisoefening toch weer interesse. Stilstaan is niet wenselijk maar hoe hou je de groep effectief in beweging? De trainers werden nu zelf getraind maar hadden minstens net zo veel lol als de teams die zij weer trainen. Meerdere tips en eye-openers maar ook onderlinge uitwisseling van gedachten hebben de avond tot een groot succes gemaakt.

Mintonette Volleybal Vereniging kijkt terug op een zeer succesvolle avond die voor herhaling vatbaar is. Wij danken Roy en de NeVoBo voor de fantastische ondersteuning!

Ga terug...