Meer weten over: Jeugdhulp in Rijssen-Holten - Radio 350

Meer weten over: Jeugdhulp in Rijssen-Holten

Geplaatst op: 12-02-2015 |

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren in onze gemeente gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Ouders zijn hier in eerste instantie verantwoordelijk voor. Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht en vanaf deze datum is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Als ouders of verzorgers ondersteuning of hulp nodig hebben, dan kunnen zij contact opnemen met onze gemeente.

Wat is er veranderd?
De gemeente is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugd- en opvoedhulp, jeugd geestelijke gezondheidszorg (JGGZ), ernstige enkelvoudige dyslexiezorg (7 tot 12 jaar), zorg voor
kinderen met een (licht) verstandelijke beperking, jeugdbescherming, jeugdreclassering, de jeugdzorgplus en de aanpak van kindermishandeling. Als gemeente hebben wij afspraken gemaakt met jeugdhulpaanbieders en is onze eigen organisatie aangepast om de jeugdhulp goed te regelen en uit te voeren.

Waar kunt u terecht?
Tot 1 januari 2015 kon u jeugdhulp aanvragen bij Bureau Jeugdzorg Overijssel of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit is veranderd. Vanaf 1 januari 2015 kunt u uw aanvraag indienen bij het Zorgloket van de gemeente RijssenHolten. Ook voor informatie en/of advies kunt u hier terecht. Zodra uw aanvraag is ingediend, neemt een consulent Jeugd contact met u op. De consulenten jeugd zijn in dienst van de gemeente en zijn deskundig en vakbekwaam op het gebied van jeugdhulp

Preventieve aanpak
Maakt u zich zorgen over uw kind(eren) of komt u er niet meer uit in de opvoeding? Neem dan contact met ons op voor informatie en/of advies. Door eerder te signaleren hoopt de gemeente sneller en effectiever de problemen aan te pakken. Informatie en advies inwinnen kunt u onder andere bij het Zorgloket van de gemeente, uw huisarts of de GGD. Eigen kracht en regie In de Jeugdwet staat omschreven dat gezinnen zoveel mogelijk zelf en met steun van mensen uit hun omgeving (netwerk) problemen moeten voorkomen en aanpakken. Onze gemeente stimuleert dit door ouders en jeugdigen zoveel mogelijk zelf de regie te geven, ook als er problemen zijn. Hierin wordt het netwerk ook betrokken.

Meer informatie
Contactgegevens Zorgloket
t (0584) 854 836
e-mail: zorgloket@rijssen-holten.nl
www.rijssen-holten.nl

Ga terug...