1,2 miljoen extra voor jeugdwerkloosheid Twente - Radio 350

1,2 miljoen extra voor jeugdwerkloosheid Twente

Geplaatst op: 26-02-2015 |

De Twentse gemeenten investeren in de jaren 2015 en 2016 extra in het bestrijden van jeugdwerkloosheid. De veertien gemeenten stellen hiervoor €1,2 miljoen extra beschikbaar.Het voorstel voor dit plan is door alle Twentse gemeenten en UWV Werkbedrijf goedgekeurd. De lijn die Twente in 2009 al heeft ingezet, wordt hiermee ook de komende jaren doorgezet.

Rob Christenhusz, wethouder Sociale zaken en Arbeidsmarktbeleid in Oldenzaal, “In Twente is de jeugdwerkloosheid vorig jaar gedaald met zo’n 3,2% Toch melden zich maandelijks ruim zeshonderd werkzoekende jongeren bij het Werkplein Twente. Dat zijn er, als je het mij vraagt, zeshonderd te veel. Het is goed dat wij als Twentse gemeenten samenwerken bij het begeleiden van jongeren naar een baan. Iedere gemeente investeert er geld in. En ook Europa draagt bij middels een ESF-subsidie. Instrumenten als jongerenvouchers en leerwerkarrangementen hebben succes. Het is goed dat we daar ook de komende jaren mee doorgaan.”

Twente staat in de top 6 van arbeidsmarktregio’s op het gebied van jeugdwerkloosheid.

Twee thema’s extra aandacht
Twee thema’s blijven extra aandacht krijgen: het voorkomen van jeugdwerkloosheid en het helpen van jongeren bij het vinden van een baan of passende opleiding. Daarbij vindt nauwe samenwerking plaats met al bestaande initiatieven vanuit het Actieplan Twente Werkt, het Twents Arbeidsmarktperspectief 2020 (TWAM 2020), het Leerwerkloket Twente en de sectorplannen die nog in ontwikkeling zijn. Verder wordt geïnvesteerd in banenbeurzen, voorlichting en de dienstverlening aan de doelgroep.

Twentse aanpak jeugdwerkloosheid
Sinds 2009 kent Twente al een actieplan Jeugdwerkloosheid dat met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken landelijk is uitgerold over de 35 arbeidsmarktregio’s, waaronder Twente. In de periode 2010-2014 werden vanuit het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten, UWV, ROC van Twente en tal van andere partners door het uitvoeren van het actieplan in Twente ruim 15.000 jongeren aan een baan geholpen.

Ga terug...