Verkiezingen Provinciale Staten, Waterschap Groot Salland en Waterschap Rijn en IJssel - Radio 350
Nu op Radio 350
13:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Playing
Straks
18:00 - 19:00 uur
Die Schlagerparade
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Verkiezingen Provinciale Staten, Waterschap Groot Salland en Waterschap Rijn en IJssel

Geplaatst op: 04-03-2015 |

Op 18 maart 2015 vinden in Nederland voor het eerst op dezelfde dag zowel de verkiezingen voor Provinciale Staten als voor de waterschappen plaats. In de gemeente Rijssen-Holten kan worden gestemd voor de verkiezing van Provinciale Staten van de provincie Overijssel en in het gemeentedeel Holten ook voor de waterschapsverkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Groot Salland.
In het gemeentedeel Rijssen kan niet worden gestemd voor de waterschapsverkiezingen, omdat Waterschap Vechtstromen door een fusie recentelijk (november 2013) al verkiezingen heeft gehouden.

Als u in gebied van Waterschap Vechtstromen woont, ontvangt daarom één stempas . Hiermee kunt u voor de verkiezing van Provinciale Staten in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen.
Als u in het gebied van Waterschap Groot Salland of Waterschap Rijn en IJssel woont en u bent voor beide verkiezingen kiesgerechtigd, dan ontvangt u 2 stempassen.
Wilt u voor beide verkiezingen uw stem uitbrengen? Neemt u dan beide stempassen mee naar het stemlokaal. Voor de waterschapsverkiezingen kunt u alleen stemmen op de stembureaus in Holten.
Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht daar te stemmen. Als het u beter past in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.

Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren, dan mag u niet stemmen.
Als u voor beide verkiezingen komt stemmen, dan ontvangt u voor iedere verkiezing een apart stembiljet.

Stemmen met stempas én identiteitsbewijs
Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.Het is daarom van groot belang dat u de stempas(sen) niet vergeet mee te nemen. Als u uw stempas kwijtraakt, dan kunt u, uiterlijk dinsdag 17 maart 2015, tot 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Burgerzaken. Als u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvindt, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Waar kunt u stemmen
Op de volgende adressen is een stembureau gevestigd:

Gemeentehuis, Schild 1, Rijssen
De Schutse, Wierdensestraat 65, Rijssen
Parkgebouw, ingang Parkstraat, Rijssen
Gebouw schietvereniging Tubantia, Nieuwlandsweg 5, Rijssen
Sion, Johannes Vermeerstraat 2, Rijssen
De Wellehof, Welleweg 19, Rijssen
Instructieruimte EHBO, Willem de Zwijgerstraat, Rijssen
Openbare basisschool de Salto, ingang Keizersdijk, Rijssen
Basisschool De Ronde Maat, ingang Roelf Bosmastraat, Rijssen
Jacobus Fruytierschool, De Stroekeld 142, Rijssen
De Tabernakel, Veeneslagen 107, Rijssen
Kulturhus, Smidsbelt 6, Holten
Diessenplas, Vrijheidslaan 1, Holten
Kulturhus Dijkerhoek, Maatmansweg 1, Holten
Openbare basisschool Holterenk, Slachthuisstraat 1, Holten
Openbare basisschool Haarschool, ingang Nagelhoutstraat, Holten

Ook wordt er weer een mobiel stembureau ingezet. De standplaatsen van het mobiele stembureau zijn:

van 07.30 tot 09.00 uur, station Rijssen
van 10.00 tot 11.30 uur, Maranatha, Diekjansweg 1
van 14.30 tot 15.30 uur, de Reling, Karel Doormanstraat 36
van 15.45 tot 16.30 uur, Eltheto, Karel Doormanstraat 36
van 18.00 tot 20.00 uur, Jacobus Fruytierschool, De Stroekeld 142

Alle stemlokalen met uitzondering van het mobiele stembureau zijn toegankelijk voor mindervaliden.
De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Stemmen bij volmacht/iemand anders gaat voor u stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Rijssen-Holten woonten ook een stempas voor dezelfde verkiezing heeft ontvangen. Van belang is dat de gemachtigde per verkiezing niet meer dan 2 machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.
De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Rijssen-Holten woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van dezelfde Provinciale Staten of voor hetzelfde waterschap. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij Burgerzaken of hier downloaden. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 13 maart 2015 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Stemmen met een kiezerspas/u wilt gaan stemmen in een andere gemeente in de provincie of in het gebied van het waterschap
Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in de provincie Overijssel of in het waterschap Groot Salland of het waterschap Rijn en IJssel wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Een kiezerspas kunt u verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Overijssel.
Met een kiezerspas voor een van beide waterschappen kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen het gebied van het desbetreffende waterschap.
Het mondeling aanvragen van (een) kiezerspas(sen) kan tot uiterlijk dinsdag 17 maart 2015, 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek voor een kiezerspas indienen. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij Burgerzaken of hier downloaden. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 13 maart 2015 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Informatie
Op het gemeentehuis, bij het team Burgerzaken, kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezing. Het bezoekadres is Schild 1 in Rijssen.
Burgerzaken is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur, op donderdag ook van 13.30 uur tot 17.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Het e-mailadres van het team Burgerzaken is: burgerzaken@rijssen-holten.nl. Telefonisch is het team Burgerzaken bereikbaar onder nummer (0548) 854 835.

Ga terug...