Samenwerken 2.0 in de Regio Twente. - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Samenwerken 2.0 in de Regio Twente.

Geplaatst op: 05-03-2015 |

Als gemeente Rijssen-Holten werken we op verschillende manieren samen met andere gemeenten in verschillende samenwerkingsvormen. In WT4 verband met Hellendoorn, Wierden en Twenterand. Dit is een samenwerking op vrijwillige basis en heeft geen formele status. Binnen Soweco werken we samen met 5 andere gemeenten wel in een wettelijke regeling de WGR. Zo ook werken we samen met de andere dertien Twentse gemeenten binnen de Regio Twente. Op sommige beleidsterreinen zijn we dat verplicht denk hierbij aan de Veiligheidsregio(bijv. de regionale brandweer), de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), de GGD en in Samen14 (decentralisaties zorg).

Tot 1 januari 2015 werkten we ook samen binnen de Regio op het gebied van mobiliteit. De regio had de beschikking over de gelden met betrekking tot mobiliteit en mocht deze besteden aan bijvoorbeeld openbaar vervoer, maar ook aan de regionale wegenstructuur. Als Rijssen-Holten hebben we daar dankbaar gebruik van gemaakt bij het bouwen van bijvoorbeeld de verschillende tunnels en bijvoorbeeld bij de herstructurering van de Centrumring die nu in uitvoering is. Echter deze wettelijke mobiliteitstaak is per 1 januari teruggegaan naar de Provincie. Investering in de relatie met de provincie op het gebied van mobiliteit (maar ook op economie en woningbouw) is dus belangrijk voor een gemeente als Rijssen-Holten.

Het wegvallen van deze wettelijke taak vormde een aanleiding om te komen tot een vernieuwde vorm van regionale samenwerking. Met wat ons als SGP betreft zonder een autonoom bestuur. Wij gaan voor een vrijwillige samenwerking bestuurd vanuit de gemeenten. Samenwerken, moet nuttig en noodzakelijk zijn. Lokaal doen wat lokaal kan en alleen samenwerken of opschalen als de lokale uitvoering in de knel komt of als samenwerking wezenlijke voordelen (minder kosten, meer kwaliteit) met zich meebrengt. Maar met als uitgangspunt het behoud van beleidsvrijheid voor onze eigen gemeente. Samenwerking is een middel geen doel!
Inmiddels heeft de commissie Robben een rapport uitgebracht met als titel ‘Samenwerken doen we zelf’ en aangeboden aan de gemeenteraad van Rijssen-Holten. Dit rapport is door ons positief ontvangen. Echter door de raden van bijvoorbeeld Enschede en Almelo was het rapport een teleurstelling. Deze raden zagen de samenwerking binnen de regio vooral als een eerste stap naar de vorming van één Twentse gemeente. Een geweldig teken van onmacht en opzichtige manier om hun eigen financiële en sociaaleconomische problemen op te lossen met de middelen van een gezonde gemeente als Rijssen-Holten. Iets anders kan ik er niet van maken. Want inmiddels hebben genoeg onderzoeken aangetoond dat fusies van gemeenten vooral de afstand tussen burger en bestuur vergroot.

De taken die onze gemeente erbij heeft gekregen op het gebied van zorg zijn naar ons toe gekomen omdat juist de gemeente zijn inwoners beter kent, dan de provinciale- of rijksoverheid. Met de opschaling naar bijvoorbeeld één gemeente Twente zullen de bezuinigingen op de decentralisaties in ieder geval niet gehaald worden.
Samenwerken doen we zelf. Creatief en innovatief zoals de netwerksamenleving er anno 2015 uitziet. Twente is geen wettelijke regeling. Twente is een merk.

Ga terug...