Patrijzen tellen op 14 maart door WBE - Radio 350
Nu op Radio 350
13:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Playing
Straks
18:00 - 19:00 uur
Die Schlagerparade
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Patrijzen tellen op 14 maart door WBE

Geplaatst op: 07-03-2015 |

Op zaterdag 14 maart 2015 wordt door de leden van de Wildbeheereenheid “West-Twente”(WBE) voor het tweede achtereenvolgende jaar de voorjaarstelling van de patrijzen gehouden. Leden van de WBE maar soms ook andere geïnteresseerden, zoeken in hun velden de patrijzen op om deze te kunnen inventariseren. Dit gebeurt aan de hand van een inmiddels beproefde methode van SOVON en de Vogelbescherming. Inmiddels hebben alle contactpersonen van de aangesloten jachtvelden hun instructie ontvangen. Geïnteresseerden kunnen alles ook terugvinden op de website van de WBE.

In 2014 hebben de eerste tellingen plaatsgevonden in totaal 18 verschillende velden verspreid over het werkgebied van de WBE. Leden hebben op vrijwillige basis informatie aangedragen waar zich patrijzen zoal ophouden en in welke aantallen en in welk type omgeving. Ook vrijwilligers van het IVN Rijssen-Enter alsook enkele particulieren hebben veel waardevolle informatie aangedragen, waarvoor de WBE hen zeer dankbaar is. Met deze informatie is er inzicht gekomen in het voorkomen van het patrijs in ons agrarische cultuurlandschap.

Alle beschikbare informatie werd verwerkt in een projectplan opgesteld door bestuurslid E. Dijk. Dit plan werd op 3 februari 2015 gepresenteerd aan de leden van de WBE tijdens de jaarvergadering, waarbij het bestuur toestemming kreeg van haar leden om de ingeslagen weg verder te gaan. Dit jaar, 2015, zal een proefjaar zijn. In verschillende velden zullen jagers en grondgebruikers op vrijwillige basis experimenteren met het inzaaien van stukjes grond met het zogenaamde ‘Göttingerzaadmengsel’. Zo beoordelen we hoe dit mengsel zich gedraagt op onze grondsoorten en wat het effect ervan is op het patrijs. Door de WBE wordt hiervoor een bepaalde hoeveelheid zaadmengsel verstrekt. Tijdens de proefperiode ervaren we hoe grondgebruikers denken over het gebruik van dit zaadmengsel. Tevens heeft de WBE dan meer tijd om professioneel informatiemateriaal samen te stellen. Ook is het de bedoeling om diverse organisaties en partijen in en buiten het werkgebied van de WBE voldoende te informeren. Belangrijk wordt het om voldoende financiering te vinden voor de realisatie voor het uitvoeren van het plan in de periode 2016 tot en met 2021.

Veel jagers maken van de gelegenheid gebruik om opnieuw te laten zien hoe zij hun kennis en kunde inzetten voor het behoud en beheer van de flora en fauna. De investeringen die zij doen in tijd en moeite laat zich niet vertalen in geld. Te meer ook, omdat met maatregelen, in eerste instantie gericht op het beschermde patrijs, ook soorten als kwartel, geelgors, fazant, graspieper, gele en witte kwikstaart, veldleeuwerik, grauwe gors, kneu, kerkuil en torenvalk zullen profiteren. Net zoals dagvlinders, bijen en zweefvliegen.

Ga terug...