Twentse gemeenten willen meer zeggenschap over activiteiten ondergrond - Radio 350
Nu op Radio 350
18:00 - 23:00 uur
350 Hits
Playing
Straks
23:00 - 00:00 uur
Muziek om te dromen
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiƫn

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Twentse gemeenten willen meer zeggenschap over activiteiten ondergrond

Geplaatst op: 19-03-2015 |

De Twentse gemeenten willen meer invloed op activiteiten die plaatsvinden ondergronds. Regio Twente heeft namens de 14 Twentse gemeenten een brief gestuurd naar de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu om dit standpunt kenbaar te maken.
De gemeenten vinden dat er voor alle activiteiten die ondergronds plaatsvinden, gekeken moet worden naar de directe en indirecte effecten voor de omgeving en lokale belangen. Bijvoorbeeld de veiligheid en het milieu.Op dit moment hebben gemeenten geen formele rol en kunnen slechts heel beperkt aangeven wat zij van een geplande activiteit vinden. Als gemeenten een formele adviesrol in de Mijnbouwwet krijgen, kunnen ze hier wel over meebeslissen.

De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor verontruste burgers die zich zorgen maken over de veiligheid. Zij willen daarom beter op de hoogte zijn van wat er speelt om zo onrust bij de burgers weg te kunnen nemen. Het opslaan van stoffen in ondergrondse ruimtes staat volop in de actualiteit. In Enschede bijvoorbeeld wordt gasolie opgeslagen in een lege zoutcaverne. In het noordoosten van Twente injecteert de Nederlandse Aardolie Maatschappij sinds 2011 afvalwater van de olieproductie in lege gasvelden. Daarnaast bestaan er plannen om instabiele zoutcavernes te stabiliseren met restproducten van een afvalverwerker.

Het voorstel
De Twentse gemeenten vragen de ministers om:
Aandacht voor de positie van gemeenten. De gemeenten kijken naar het lokale belang en zijn het aanspreekpunt voor inwoners. De gemeenten willen er voor zorgen dat het perspectief van de burger mee wordt genomen in de besluiten die worden genomen;

Beslissingsbevoegdheid bij activiteiten in de diepe ondergrond door inhoudelijk betrokken te worden bij besluiten van rijksbelangen in de structuurvisies schaliegas en ondergrond;

Een uitgebreid onderzoek naar de gevolgen voor de leefomgeving en andere lokale belangen bij de ontwikkeling van de structuurvisies schaliegas en ondergrond;

Een formele adviesrol in de Mijnbouwwet voor het toetsen van afzonderlijke initiatieven aan de lokale omstandigheden.

Structuurvisie schaliegas en ondergrond
Het Rijk werkt momenteel aan de structuurvisies schaliegas en ondergrond. De conceptnotitie reikwijdte en detailniveau plan MER structuurvisie ondergrond ligt momenteel ter inzage. De brief met het Twentse standpunt is verstuurd, om bij deze trajecten aan te kunnen sluiten.

Ga terug...