Arbeidsplaatsen in Twente afgenomen, einde daling in zicht - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Arbeidsplaatsen in Twente afgenomen, einde daling in zicht

Geplaatst op: 27-03-2015 |

Het aantal banen in Twente is in de periode medio 2009 tot de laatste telling medio 2014 gedaald met 8.700 arbeidsplaatsen naar ruim 286.500 arbeidsplaatsen (bron: BIRO -Bureau Instellingen Register Overijssel). In Twente zijn er in die periode nieuwe banen bijgekomen, er zijn echter nog meer banen verdwenen. Deze situatie heeft zich bijvoorbeeld voorgedaan in de sector industrie. Opmerkelijk is verder, dat bij bedrijven in de handelssector van 2009 tot 2014 een groei van het aantal banen zichtbaar is.

De algehele daling van banen is van 2013 tot 2014 duidelijk afgezwakt. Het CBS voorspelt voor geheel 2014 landelijk een lichte stijging van banen. Voor 2015 wordt weer een licht groeiend aantal arbeidsplaatsen verwacht. Ook voor Twente lijkt de daling van arbeidsplaatsen om te slaan naar een stijging. In de ‘special’ in de Twentse arbeidsmarktmonitor van maart 2015 wordt hierover gerapporteerd.
Wethouder Patrick Welman, voorzitter van het Twentse Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt en lid Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): “Meer arbeidsplaatsen en meer vacatures bieden werklozen meer kans op werk. In Twente hebben werkgevers, vakbonden, overheid en onderwijs elkaar gevonden om deze ontwikkeling mogelijk te maken en samen zetten ze zich in voor een gezonde arbeidsmarkt”

In Twente is in 2014 conform de nieuwe telwijze van CBS een redelijk stabiele beroepsbevolking van 323.000 personen zichtbaar. De werkloze beroepsbevolking groeide in de periode van 2009 tot 2014 van 15.000 naar 25.000 personen Het officiële werkloosheidspercentage liep in die periode op van 4,7 procent naar 7,6 procent (jaargemiddelden, officiële nieuwe werkloosheidscijfers CBS).

CBS en UWV tellen met terugwerkende kracht de (werkzoekende) parttimers kleine banen (tot 12 uur per week) nu ook tot de (werkloze) beroepsbevolking. Hierdoor zijn de werkloosheidscijfers en de werkzoekenden cijfers veranderd. Zowel de werkende beroepsbevolking als ook de werkloze beroepsbevolking neemt door de nieuwe telwijze toe. De werkende beroepsbevolking in de telling echter meer dan de werkloze beroepsbevolking. De veranderde telwijze leidt daarmee tot hogere werkloosheidsaantallen, maar ook tot lagere werkloosheidspercentages.

Voor deelmarktontwikkelingen, maandtellingen en voor nadere beoordelingen op uitgesplitste cijfers, wordt in de Twentse arbeidsmarktmonitor elke maand het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden bij gehouden Eind januari 2015 waren dat er 39.301 in de nieuwe telwijze. Dit aantal was 2.800 hoger dan per eind januari 2014.

Voor de komende maanden van 2015 mag een eerste daling van werkloosheid en werkzoekenden verwacht worden, ondanks een toeloop van personen die zich aanvankelijk van de arbeidsmarkt hebben afgekeerd.
De oudere 50-plussers vormen met 14.732 personen ruim een derde van alle werkzoekenden. De helft van deze ouderen staat langer dan twee jaar als werkzoekend ingeschreven.

Verder in arbeidsmarktmonitor:
- Vooral meer banen op middelbaar functieniveau maken ruimte voor daling van uitkeringen en werkloosheid van personen die aangewezen zijn op laag en ongeschoold werk;
- Afname van het aantal WW uitkeringen na uitzendwerk, is goede graadmeter voor marktverbetering;
- Daling van WW uitkeringen zet door in 2015, WWB (bijstand) uitkeringen kunnen nog licht blijven stijgen
- In 2014 bedroeg het officiële werkloosheidspercentage onder jongeren van 15 tot 25 jaar in Twente 12,8 procent

Ga terug...