Uniforme werkwijze voor paas- en vreugdevuren - Radio 350
Nu op Radio 350
14:00 - 18:00 uur
Radio 350 Sport
Playing
Straks
18:00 - 23:00 uur
350 Hits
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Uniforme werkwijze voor paas- en vreugdevuren

Geplaatst op: 01-04-2015 |

De gemeente Rijssen-Holten heeft besloten om de uniforme werkwijze van de brandweer voor paasvuren en andere vreugdevuren als toetsingkader te gebruiken voor de paasvuren en andere vreugdevuren in Rijssen-Holten.

In Twente worden jaarlijks 300 paas -en/of vreugdevuren ontstoken. Tot 1 januari 2013 werd op lokaal niveau door de brandweer geadviseerd. Binnen Twente is er geen uniformiteit in gemeentelijk beleid ten aanzien van paas-en vreugdevuren. Daarnaast heeft de brandweer binnen Twente door de regionalisering een andere rol gekregen binnen het proces, dit zorgt voor een spanningsveld in de advisering.

Er is wel een regionale uniformiteit in gemeentelijk beleid ten aanzien van het verbranden van snoeihout Dit beleid is Rijssen-Holten in 2005 vastgesteld. Op 1 juli 2008 zijn er aanvullende voorwaarden opgesteld voor het ontsteken van paasvuren. Het voorstel is om dit besluit in te trekken. Het beleid van 2005 blijft geldig voor de overige stookontheffingen.

In maart 2013 heeft de brandweer de eerste uniforme werkwijze advisering paas -en andere vreugdevuren geïntroduceerd. Na de paasdagen bleek het wenselijk deze werkwijze bij te stellen. In maart 2014 is deze werkwijze ter kennismaking en voor advies behandeld in de Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio. Dit voorstel is conform vastgesteld. Nu wijkt het beleid van de gemeente Rijssen-Holten op een aantal onderdelen af van de regionale werkwijze. Het is noodzakelijk om deze aan te passen, zodat de uniforme werkwijze van de brandweer Twente als toetsingscriteria gehanteerd kan worden.

De werkwijze van de brandweer om te adviseren is als volgt: De paasvuren worden verdeeld in twee categorieën waarbij onderscheid wordt gemaakt in kleinere en grotere paasvuren met bijbehorende standaardafstanden. Als een paasvuur voldoet aan de criteria voor wat betreft locatie, wind, brandstapel en droogte-index zijn aanvullende maatregelen niet nodig.

Als een paasvuur niet voldoet aan de criteria, dan kan een paasvuur wel worden ontstoken, maar zijn er aanvullende maatregelen noodzakelijk om dit veilig te laten plaats vinden. Deze aanvullende maatregelen zijn vooral bedoeld om de organisatie bewust te maken dat zij verantwoordelijk zijn voor het evenement. De maatregelen worden in samenspraak met de gemeente opgesteld.

Brandweer Twente zal een voorstel voor deze maatregelen meesturen bij het maatwerk/advies voor het betreffende paasvuur. Daarnaast kan de gemeente vroegtijdig een afweging maken over het wel of niet verstrekken van de vergunning/ontheffing en het eventueel opnemen van noodzakelijke voorwaarden in de voorschriften van de vergunning/ontheffing.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eigen beleid van de gemeente Rijssen-Holten is, dat de koppeling tussen code Oranje en het ontsteken van traditionele vreugdevuren op zon-feestdagen wordt losgelaten en ook wordt de minimale afstand van de paasvuren tot de openbare weg teruggebracht van 40 naar 25 meter.

Ga terug...