Reewildtellingen op 7 en 8 april 2015 bij WBE - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Reewildtellingen op 7 en 8 april 2015 bij WBE

Geplaatst op: 02-04-2015 |

Op dinsdag 7 en woensdag 8 april 2015 zal de Wildbeheereenheid “West-Twente” (WBE - www.wbewest-twente.nl) haar jaarlijkse reewildtelling in haar velden organiseren.

Het werkgebied van de WBE in Midden-Overijssel omvat zo’n 17.500 ha en wordt min of meer begrensd door natuurlijke grenzen met in het noorden het Overijssels Kanaal, in het oosten de Veeneleiding en het Twentekanaal zijtak Almelo, in het zuiden de A1 en in het westen de Sallandse Heuvelrug. Binnen dit werkgebied zijn er 53 van de ruim 80 aangesloten jachtvelden waar het reewild getalsmatig beheerd wordt.

Door de provincie Overijssel wordt op grond van het provinciaal beleid en op advies van de Faunabeheereenheid (FBE) het faunabeheer vastgelegd. Dit provinciaal Faunabeheerplan is vorig jaar opgesteld en loopt tot in 2019 door. Op basis van het faunabeheerplan kunnen ontheffingen verleend worden, onder andere voor afschot van reewild. Belangrijkste reden voor het toestaan van afschot is het voorkómen van aanrijdingen met reewild. Verkeersveiligheid heeft prioriteit bij de provincie Overijssel.

Reewildbeheerplan
Ook de Wildbeheereenheid “West-Twente” beschikt over een eigen actueel reewildbeheerplan. Een uitgebreide inventarisatie van de biotopen, de leefgebieden binnen de WBE en de onderlinge relaties tussen populaties vormen hiervoor de basis. Hiervoor kan de WBE bouwen op een deskundige reewildcommissie. Dit is een groep deskundige vrijwilligers met meer dan 20 jaar ervaring met planmatig beheer van de populaties van reeën. Bovendien beschikken deze vrijwilligers over een goede veldkennis. Uiteraard k maakt de WBE ook gebruik van de kennis die door de Vereniging Het Reewild (www.reewild.nl) beschikbaar wordt gesteld

Jaarlijks tellen
Jaarlijks wordt gelijktijdig het aantal reeën binnen het werkgebied van de WBE geteld. Omdat het werkgebied van de WBE “West-Twente” bijzonder groot is, is het opgedeeld in 16 telclusters. Aan elkaar grenzende jachtvelden gaan samen tellen met een externe onafhankelijke waarnemer. Een ieder wordt voorzien van gedetailleerd kaartmateriaal, waarop wordt aangegeven wat er wanneer en waar werd waargenomen. Na afloop worden de lijsten en kaarten samen gecontroleerd en spreekt men met elkaar af wat komend jaar het afschot zou moeten zijn en wie dat gaat uitvoeren. De gegevens worden vervolgens ter beschikking gesteld aan de WBE. Het totale verplichte afschot wat jaarlijks vervuld moet worden voor de WBE, wordt vastgesteld door de provincie Overijssel. De WBE verdeeld de aantallen binnen de WBE op grond van de tellingen, waarnemingen en verkeerssituaties.

FaunaRegistratieSysteem (FRS)
Elk afschot moet binnen 24 uur door de jager die het afschot heeft uitgevoerd, digitaal worden vastgelegd in het zogenaamde FaunaRegistratieSysteem van de FBE. Ook alle verkeersslachtoffers, aanrijdingen met auto’s of treinen worden digitaal vastgelegd. Aangereden dieren mogen niet door particulieren, politie of dierenambulance worden meegenomen. Een aanrijding met een dier moet direct via de meldkamer van de politie gemeld worden. Deze stuurt meestal direct een aangewezen jachtopzichter om het dier uit zijn of haar lijden te verlossen en/of het neemt het kadaver mee.
De WBE roept een ieder dan ook op om aanrijdingen met een ree te melden, ook als het ree niet ter plaatse ligt en het voertuig ogenschijnlijk geen schade heeft.

Alle deelnemende jagers hebben op 19 maart 2015 al een instructie, kaartmateriaal en telformulieren ontvangen.

Telresultaten
Zelfs onder de meest gunstige omstandigheden zullen nooit alle reeën geteld kunnen worden. Er blijft altijd een deel onzichtbaar in de dekking. De resultaten van de tellingen, dus dat wat waargenomen wordt, zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele verontrusting door landbouwwerkzaamheden, recreanten en verkeer. Gezien het feit, dat voorafgaand aan de tellingen de paasdagen geweest zijn, kan de recreatiedruk en ook een verontrusting door paasvuurrook de resultaten beoordelen. De telresultaten kunnen elk jaar wisselend zijn en zelfs per telgebied wisselen.

Ga terug...