Twente in beweging - Radio 350

Twente in beweging

Geplaatst op: 10-04-2015 |

Van 18 tot en met 25 april is het de Nationale Sportweek. Deze week wordt georganiseerd door de NOC*NSF en heeft het doel om mensen kennis te laten maken met een sport en om bij te dragen aan de aanmelding bij een gewenste sportvereniging. Hoewel het belang van sporten en dagelijks bewegen wel bekend is, voldoen nog steeds veel mensen niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. De beweegnorm voor een volwassene is ten minste 5 dagen per week minimaal 30 minuten matig intensief bewegen. In Nederland voldoet 61% van de bevolking van 19 jaar en ouder aan de beweegnorm. In Twente is het percentage 62%.

Lichamelijke activiteit en gezondheid
Bewegen heeft positieve effecten op de gezondheid. Het bevordert niet alleen de lichamelijke conditie maar heeft ook een gunstige invloed op het beloop van chronische aandoeningen (o.a. coronaire hartziekten en depressie). Bovendien is gebleken dat een aanzienlijk deel van beroertes en infarcten wordt veroorzaakt door lichamelijke inactiviteit. Bewegen is dus belangrijk en niet alleen intensieve beweging, maar ook matig intensieve beweging zoals wandelen, doet ertoe. Voor een positief gezondheidseffect is regelmatig bewegen wel een vereiste en daarvoor kan het uitvoeren van een sport die bij je past een extra motivatie zijn.

Bewegen in Twente
Het percentage 19+ers dat in Twente aan de beweegnorm voldoet ligt rond het landelijk gemiddelde. Gemiddeld is in Nederland 24% lid van één of meerdere sportverenigingen. In het merendeel van de Twentse gemeenten ligt het percentage dat lid is boven dit landelijk gemiddelde. In de gemeenten Dinkelland, Hof van Twente en Tubbergen is het percentage personen met één of meerdere lidmaatschappen het hoogst.

Bewegen en sporten bij jongeren
Het merendeel van de Twente kinderen (4-12 jaar) voldoet aan de beweegnorm. Ouders geven ook aan dat hun kinderen veel buiten spelen en lid zijn van een sportvereniging. Bovendien stimuleren de meeste ouders hun kind ook om (bijna) elke dag wandelend of fietsend naar school te gaan. Van de Twentse jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs beweegt 71% minimaal 7 uur matig tot intensief.

Bewegen en sporten bij volwassenen en ouderen
Van de volwassenen (19-65 jaar) in Twente voldoet 67% aan de beweegnorm en van de ouderen voldoet 57% aan de beweegnorm. Van de 65+ers in Twente fietst 60%, wandelt 57%, beoefent 17% een ouderensport en beoefent 19% een andere sport.

Ondersteuning Twente in Balans
Twente in Balans is een initiatief van de veertien Twentse gemeenten en GGD Twente. Twente in Balans stimuleert integraal gezondheidsbeleid toegepast op de bevordering van een gezonde leefstijl. Daarbij richt Twente in Balans zich op het faciliteren van gemeenten, organisaties en burgers om praktische oplossingen en verbeteringen te realiseren.

Voor meer informatie over Twente in Balans en de initiatieven die al lopen in de Twentse gemeenten om de jeugd meer te laten bewegen zie www.twenteinbalans.nl

Achtergrondinformatie
Meer informatie is te vinden in bijgevoegde factsheet en op de TGVsite van GGD Twente www.twentsegezondheidsverkenning.nl

Ga terug...