Twentse gemeenten op weg naar een afvalloos Twente in 2030 - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Twentse gemeenten op weg naar een afvalloos Twente in 2030

Geplaatst op: 18-04-2015 |

Donderdagavond 16 april hebben bijna 100 Twentse raadsleden, bestuurders, ambtenaren en andere betrokkenen op het gebied van afval deelgenomen aan de afvalbijeenkomst “samen op weg naar een afvalloos Twente”. De Twentse gemeenten hebben sinds 2013 de gezamenlijke ambitie om tot een afvalloos Twente te komen in 2030, dat wil zeggen 50 kg huishoudelijk restafval of 90% afvalscheiding per inwoner per jaar. Onder leiding van dagvoorzitter Roel Cazemier (burgemeester gemeente Dinkelland) en Jelle Beintema (wethouder Hellendoorn en voorzitter van de stuurgroep Afvalloos Twente) presenteerden de gemeenten wat er al is gebeurd om deze ambitie te halen en wat er nog gedaan moet worden om in 2030 tot een afvalloos Twente te komen.

In de gemiddelde Twentse grijze bak zitten nog veel materialen die grondstof zijn voor nieuwe producten. Denk hierbij aan plastic, papier, GFT en luiers. Om grondstoffen te hergebruiken en tot een afvalloze samenleving te komen, hebben de Twentse gemeenten in het project Afvalloos Twente een aantal deelprojecten uitgewerkt en afgerond. Deze hebben betrekking op afvalinzameling, optimaal gebruikmaken van de afvalbrengpunten in Twente, regionale samenwerking bij het hergebruik van grondstoffen en regionale communicatie richting inwoners om afvalscheiding en afvalpreventie te bevorderen.

Het doel van de afvalbijeenkomst was het delen van de resultaten van deze afgeronde deelprojecten en het aangaan van de discussie met de aanwezigen. Ook werd een doorkijk gegeven naar de toekomst van het project Afvalloos Twente. De resultaten van de vier deelprojecten werden in een film gepresenteerd. Vervolgens gingen de deelnemers uiteen om in interactieve sessies met elkaar te discussiëren over de resultaten van de deelprojecten. Deze resultaten werden plenair teruggekoppeld en worden meegenomen voor het vervolg van het project Afvalloos Twente.

Ga terug...