Boeren voor Drinkwater - demo rijenbemesting - Radio 350
Nu op Radio 350
14:00 - 18:00 uur
Radio 350 Sport
Playing
Straks
18:00 - 23:00 uur
350 Hits
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Boeren voor Drinkwater - demo rijenbemesting

Geplaatst op: 03-05-2015 |

Op vrijdagochtend 8 mei 2015 wordt een demonstratiemiddag rijenbemesting drijfmest georganiseerd tijdens een praktijkbijeenkomst op een perceel van de familie Klaasses, gelegen aan de Okkenbroekseweg 9 in Holten. De demonstratie wordt uitgevoerd door loonbedrijf Tuller, start om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. De praktijkdemo wordt georganiseerd vanuit het project ‘Boeren voor Drinkwater’door Royal HaskoningDHV, WUR, Countus en Stimuland in opdracht van de provincie Overijssel en Vitens.

Het verminderen van de belasting van grondwater vraagt om een efficiënt gebruik van meststoffen en een verhoging van de nutriëntenbenutting. Eén van de mogelijkheden daartoe is een betere plaatsing van de meststoffen via rijenbemesting. In het verleden is al veel onderzoek gedaan naar rijenbemesting met stikstof en fosfaat. De resultaten daarvan waren positief. Stikstof wordt veel beter benut door het maïsgewas. Hierdoor volstaat een lagere drijfmestgift in de maïs. De drijfmest die uitgespaard wordt in de maïs komt uitstekend tot zijn recht in grasland waar de stikstofbehoefte hoog is.

Donderdag 30 april jl. vond een demo rijenbemesting plaats op een perceel van de familie Dubbink. Het betrof een maïsveld (continueteelt) op droge zandgrond op de helling van een beekdal nabij Lemele. Er zijn twee doseringen toegepast: 45 m3 en 35 m3 mest.
Loonbedrijf Roelofs voerde de demo op praktijkschaal uit. Hij werkt met een nieuwe machine van Agro Evers. De machine kan in een werkgang oppervlakkig woelen, mest aan weerszijden van de maïsrij plaatsen (met tussenruimte van 15cm) en de grond weer aandrukken met een vorenpakker. Met deze combinatie hoopt de loonwerker in veel verschillende omstandigheden uit de voeten te kunnen. Ook in situaties dat het land er nog niet zo mooi bij ligt als misschien wenselijk is.

Zaaien gebeurt twee of drie dagen na het bemesten. Dat geeft volgens de loonwerker het beste resultaat en voorkomt verbranding. Het bemesten en zaaien gaat dus in twee werkgangen en door de toepassing van GPS wordt er op de centimeter nauwkeurig gewerkt. De loonwerker heeft dit jaar inmiddels 100 ha bewerkt met deze machine. De logica zit hem in: er is minder mest beschikbaar door de gebruiksnormen. De mest die beschikbaar is, wil je dan zo goed mogelijk benutten en dus dicht bij de plant plaatsen.

De demo in Lemele trok ruime belangstelling en de bezoekers waren erg geïnteresseerd. Er waren veel vragen over de techniek en over het principe van drijfmestrijenbemesting. Men is erg nieuwsgierig naar de effecten op de bodemvruchtbaarheid, de gewasontwikkeling en de uiteindelijke opbrengsten.

Belangstellenden die de demo gemist hebben, krijgen a.s. vrijdagochtend 8 mei dus nog een kans: vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom aan de Okkenbroekseweg nummer 9 in Holten. Loonbedrijf Tuller uit Bathmen zal deze demonstratie verzorgen.

Boeren voor Drinkwater is een project waaraan agrariërs in de intrekgebieden van de drinkwaterwinningen Archemerberg, Wierden, Hoge Hexel, Espelose Broek en Herikerberg-Goor deelnemen. Doel van het project is het verminderen van de belasting van het grondwater en het verbeteren van het bedrijfsresultaat door het verminderen van verliezen van de meststoffen stikstof en fosfaat.

Ga terug...