Plaatsing projectbord markeert start laatste deel asbestsanering - Radio 350

Plaatsing projectbord markeert start laatste deel asbestsanering

Geplaatst op: 21-05-2015 |

De gemeente Rijssen-Holten vervult een voorbeeldfunctie wanneer het gaat over het verwijderen van asbestdaken. Dit werd door de brand in Wateringen begin dit jaar weer eens aangehaald. Toen is ook al gesproken over asbestvrije bedrijventerreinen in Rijssen-Holten in 2015. Om deze uitspraak kracht bij te zetten, is onlangs op de locatie Morsweg het projectbord ‘Pilot vervanging asbestdaken door duurzame daken in de gemeente Rijssen-Holten’ geplaatst. Hiermee is het laatste deel van de werkzaamheden aangekondigd.

Laatste loodjes
De plaatsing van het projectbord geeft aan dat de laatste fase is ingegaan. In de afgelopen jaren is namelijk al ruim twee derde van de asbestdaken gesaneerd. Hieronder vielen met name grote bedrijven met veel dakoppervlak. In deze slotfase worden ook de daken van de kleinere bedrijven gesaneerd, waardoor over enkele maanden de bedrijventerreinen in Rijssen-Holten nagenoeg asbestvrij zijn.

Wethouder Jan Aanstoot is blij dat de laatste werkzaamheden van start zijn gegaan. “Het is een grote wens om het aanwezige asbest verwijderd te hebben van onze bedrijventerreinen. Daar wordt nu daadwerkelijk naar toe gewerkt; het ziet er naar uit dat bijna 100% van het asbest verwijderd is na afloop van dit project. Door een gezonde ondernemersgeest en gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel is het fijn dat bedrijven en overheid een goede samenwerking hebben kunnen ontwikkelen om het project uit te kunnen voeren. Vanuit duurzaamheids- en milieuoogpunt ben ik erg tevreden over deze ontwikkeling. Ook de bedrijven zelf scoren hiermee op het gebied van MVO”.

Samenwerking
Op het projectbord staat dat het om een pilot gaat. Het pilotproject hield in, dat de provincie Overijssel een financiële bijdrage zou leveren aan het project als er gekozen zou worden voor een duurzame oplossing. Met deze opdracht is het consortium (bestaande uit Bouwfund, Roosdom Tijhuis en Zuna Advies) aan de slag gegaan en zijn de betreffende bedrijven benaderd. Door een financiële verdeelsleutel (twee derde gemeente Rijssen-Holten, een derde provincie Overijssel) in de verwijderingskosten toe te passen, werd het bedrijfsleven geënthousiasmeerd om deel te nemen aan het project. De uitvoering van het project (verwijdering van bestaande en plaatsing van nieuwe daken) is en wordt grotendeels door lokale bedrijven uitgevoerd, waardoor dit project ook een positieve impuls heeft op de lokale economie.

Ga terug...