Veel vooroordelen over asieldieren - Radio 350

Veel vooroordelen over asieldieren

Geplaatst op: 16-06-2015 |

Er bestaan veel vooroordelen over asieldieren, zo blijkt uit recent onderzoek van de Dierenbescherming. Ruim 41% van de mensen is in de veronderstelling dat asieldieren altijd gedragsproblemen hebben. Om de asieldieren in het zonnetje te zetten is de Dierenbescherming in juni gestart met de campagne #geefommij

Jaarlijks vangt de Dierenbescherming ruim 40.000 dieren op in haar opvangcentra. ‘Met het overgrote deel van de dieren die wij hier in het asiel opvangen is helemaal niets mis’, vertelt Karin Wagemakers van Dierenopvang ’t Noordbroek in Almelo. Bike, bijvoorbeeld, een vriendelijk en vrolijk kruising boerenfox manneke. Bike is 12 jaar en zit alweer 6 maanden in het asiel. Of Shadow, een lieve zwarte kater van 14 jaar.

‘Natuurlijk zitten er dieren tussen die extra aandacht en training nodig hebben. Met deze dieren gaan we vervolgens aan de slag om ook voor hen een geschikte plek te vinden. Het vinden van de perfecte match tussen dier en baas is uiteindelijk waar het om draait.’

Impulsaanschaf
Volgens Karin Wagemakers komen dieren vaker in het asiel terecht door een gebrek aan kennis van de baasjes, dan dat er daadwerkelijk iets mis is met het dier. ‘Het gebeurt helaas nog regelmatig dat iemand in een impuls een dier aanschaft, en er vervolgens achter komt dat hij of zij er niet voor kan zorgen. Daar is het dier vervolgens de dupe van.’

Schokkend
Uit het asieldierenonderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden er nooit aan heeft gedacht een dier uit het asiel te halen. Dit vindt de dierenwelzijnsorganisatie schokkend. ‘In onze opvangcentra zitten allerlei soorten dieren. We raden iedereen die een huisdier zoekt dan ook aan om altijd in een asiel te gaan kijken. Ook deze dieren verdienen een tweede kans.’

Campagne
Met de zomerperiode voor de deur is het extra belangrijk dat mensen weten dat er in de asielen veel dieren zitten die een nieuw baasje zoeken. Hans Spenkelink, regiomanager: ‘Er wordt vaak gekozen voor een hondje of kitten via internet, terwijl het in de asielen in de zomer veel drukker is dan de rest van het jaar. Ruim 30% van alle dieren die we opvangen, vangen we op in de zomermaanden.’ Met de campagne #geefommij wil de Dierenbescherming, naast de aandacht vestigen op asieldieren, ook mensen oproepen om een zomerdonatie doen. Voor de opvang van dieren is de organisatie namelijk grotendeels afhankelijk van giften en donaties.

Ga terug...