Arbeidsmarkt positief voor Twente: meer vacatures - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Arbeidsmarkt positief voor Twente: meer vacatures

Geplaatst op: 25-06-2015 |

Het landelijk werkloosheidspercentage daalde en kwam uit op 7,0 procent, tegen 7,2 procent drie maanden eerder. Voor Twente is het jaargemiddelde van 2014 het meest actuele werkloosheidspercentage: 7,6 procent, waarbij Nederland een jaargemiddelde in 2014 had van 7,4 procent.


Het aantal vacatures groeit landelijk en regionaal vanaf het vierde kwartaal 2014. Vooral het aantal banen voor uitzendkrachten en zelfstandigen neemt toe. Daarentegen daalt het aantal banen in de sector zorg landelijk nog steeds. De toename in uitzenduren zet in 2015 naar verwachting door.

Wethouder Patrick Welman, voorzitter van het Twentse Portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt en lid Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): “Uit de cijfers blijkt dat het aantal werklozen en het aantal werkloosheidsuitkeringen afneemt. Dat is een goede ontwikkeling voor Twente. Ik verwacht dat deze positieve ontwikkeling zich doorzet, onder invloed van een stijgend aantal vacatures en een toename van het aantal banen””


Een andere graadmeter dan werkloosheid voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt is het aantal geregistreerde werkzoekenden bij UWV. Dit aantal daalde in Twente gedurende de maand april van 37.715 naar 37.013. Het bleek vooral een daling in de landbouw- en bouwberoepen.
Een aantrekkende arbeidsmarkt levert altijd meer kansen op voor jongeren dan voor ouderen. Het aantal geregistreerde werkzoekende jongeren daalde in april met 3,8 procent; de leeftijdsgroep 50-plus ouderen onder werkzoekenden daalde met 0,6 procent. Uit zowel werkzoekendencijfers als ook WW uitkeringscijfers blijkt dat het aantal jongeren in Twente op zoek naar werk (-3,8 procent) resp. met een WW uitkering (-15,5 procent) sterk afneemt. Het aantal oudere werkzoekenden (-0,6 procent) resp. het aantal ouderen met een WW uitkering (-2,4 procent) neemt veel minder snel af.

Het sterkst zijn deze ontwikkelingsverschillen zichtbaar in de sectoren financiële dienstverlening, telecom en industrie en in de technische en transportberoepen.


In lijn met vraag en aanbod ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het aantal mensen met WW-uitkeringen gedaald, regionaal van 18.000 eind maart naar 17.000 eind april.

De daling zit vooral in jongeren, van 1.266 naar 1.070. In de groep 50-plus is het aantal WW uitkeringen regionaal veel groter, maar ook hier is een daling zichtbaar van 8.054 naar 7.857.
In de sectoren landbouw en bouwnijverheid was de afname van WW uitkeringen relatief het grootst.

Het aantal WWB uitkeringen is in Twente in april met 0,2 procent redelijk stabiel bij een lichte jaarstijging van 1.6 procent.


Verdere ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt:

Toename banen in beroepsgroepen techniek, handel en logistiek

Afname ontslagwerkloosheid en WW uitkeringen

Oplopend aantal vacatures in vooral tijdelijk werk en vooral bij kleinere organisaties

Verbetering aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

Werkgevers zoeken voor nieuwe werknemers steeds meer eigenschappen als ‘ondernemendheid’, ‘zelfstandigheid’ en andere positieve houdingsaspecten


Meest positieve trend is de toename van het aantal vacatures in mei en juni. Er is een reële verwachting dat ook na de zomervakantie het aantal vacatures blijft toenemen, niet alleen vooral in bouw-, technische en industrieberoepen, maar ook in economisch-administratieve beroepen.

Ga terug...