College Rijssen-Holten stelt Erfgoednota 2015-2019 vast - Radio 350
Nu op Radio 350
18:00 - 23:00 uur
350 Hits
Playing
Straks
23:00 - 00:00 uur
Muziek om te dromen
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

College Rijssen-Holten stelt Erfgoednota 2015-2019 vast

Geplaatst op: 26-06-2015 |

Het college van B & W van de gemeente Rijssen-Holten heeft de erfgoednota voor de jaren 2015-2019 vastgesteld. Het, in 2008 vastgestelde en in 2013 geëvalueerde, beleid bleek niet meer up-to-date. Er is slechts een deel van de wettelijke taken volledig uitgevoerd, tevens zijn er taken die in het vorige beleid geheel of gedeeltelijk zijn blijven liggen.

Dat de taken niet volledig, maar voor een deel zijn uitgevoerd of zijn blijven liggen, is enerzijds het gevolg van de beschikbare informatie. Anderzijds, maar niet minder belangrijk, wordt dit veroorzaakt door de ontwikkeling op rijksniveau. Het rijksbeleid is gewijzigd van objectgericht naar gebiedsgericht, met veel aandacht voor archeologie, de ruimtelijke omgeving en het herbestemmen van panden.

Voor een goed ruimtelijk en erfgoedbeleid moet nu ook rekening worden gehouden met de 'omgevingsfactoren'. Monumenten hebben een onverbrekelijke relatie met hun omgeving, vandaar de term 'erfgoed'. Daarmee worden zowel de gebouwde, archeologische als landschappelijke objecten en gebieden die kenmerkend zijn voor de gemeente Rijssen-Holten, ondervangen. De gemeente wil het erfgoed behouden, indien mogelijk ontwikkelen of inpassen in de ontwikkelingen, maar ook de beleving ervan vergroten.

DOEL VAN NOTA Het doel van de erfgoednota is om het erfgoed in de gemeente in gebruik en beleving een waardevol en gewaardeerd onderdeel te laten zijn van de samenleving, en zo bij te dragen aan de identificatie van inwoners en bezoekers in de gemeente.

Deze erfgoednota formuleert het ambitieniveau met betrekking tot het erfgoed in Rijssen-Holten en biedt perspectief voor de langere termijn.

De gemeente Rijssen-Holten heeft na een in 2013 afgeronde actualisatieronde op dit moment 25 rijksmonumenten en 72 gemeentelijke monumenten. Een aantal van deze monumenten is in eigendom bij de gemeente Rijssen-Holten. Zo zijn onder andere eigendom: de kerktoren van de Schildkerk, het hele complex van de Havezate 'De Oosterhof', de zandstenen stadspomp in de Grotestraat, het Volkspark met volière en gedenknaald, de begraafplaats 't Lentfert in Rijssen, de kerktoren van de Hervormde kerk in Holten, de ruïne van kasteel de Waerdenborch in Holten, de Munsterboerderij in Rijssen en de windkorenmolen 'De Hegeman' in Dijkerhoek.

Verder vallen onder andere onder de rijksbeschermde monumenten: de Joodse begraafplaats aan de Arend Baanstraat in Rijssen, De Pelmolen aan het Pelmolenpad in Rijssen, de rooms-katholieke kerk met pastorie in Rijssen, het voormalige dagsanatorium aan de Oosterhofweg in Rijssen, het voormalige jachthuis aan de Helhuizerweg in Holten en het woonhuis annex praktijk De Zonnebelt in Holten.

Ga terug...