Kadernota 2016-2019 vastgesteld - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Kadernota 2016-2019 vastgesteld

Geplaatst op: 27-06-2015 |

Met het vaststellen van de kadernota 2016 - 2019 en de nodige moties heeft de gemeenteraad de richting vastgesteld voor de begroting 2016. De raad spreekt zijn waardering uit over het beleid dat het college voert met een aantal aspecten die worden bijgesteld.

Op 28 mei gaf het college aan dat de financiën van Rijssen-Holten in balans zijn en er weer ruimte is voor investeringen. Ook blijkt dat de meicirculaire van de Rijksoverheid positief uitpakt voor de gemeente, waardoor de ruimte voor investeringen verder is toegenomen. De raad kiest ervoor in 2016 de totale lokale lasten voor een huishouden in Rijssen-Holten gemiddeld met de inflatiecorrectie van 0,7% te laten stijgen.

De raad is akkoord gegaan met de voorstellen van het college, zoals de investering in nieuwbouw van de Haarschool in Holten, versterking van de centrumfunctie Rijssen en stimulering van de werkgelegenheid. De raad heeft voor de kadernota 2016-2019 het college gevraagd deze nota op een aantal aspecten te wijzigen, namelijk:

• Bij de hondenbelasting wil de raad met ingang van 2016 met kostendekkende tarieven werken;

• Meer inzicht in de realisatie van beleidsdoelen;

• Drinkwaterpunten in de centra van Rijssen en Holten;

• Een ‘smeerolie’-subsidie voor maatschappelijke initiatieven;

• Een verlaging van de bezuiniging op sport naar aanleiding van de discussie over de jeugdledensubsidie en de systematiek;

• Een bijdrage aan de kleiduivenschietvereniging;

• Een bijstelling van de verhoging van de zwembadtarieven;

• Behoud van het orgel in het gemeentehuis;

• Budget voor de bespeling van het carillon;

• Een bijdrage aan de nieuwbouw van het Trefpunt in Espelo;

• Een oplossing zoeken voor de locatieproblematiek van de Schaats- en Skeelervereniging;

• Een verhoging van het ambitieniveau bij wegreconstructies na rioolvervanging;

• Een onderzoek naar de veiligheid van kruispunten in het buitengebied.

Burgemeester Arco Hofland is trots over de kadernota: “De kadernota 2016 – 2019 is in evenwicht, de financiële perspectieven zijn goed en de conceptbegroting 2016 is in balans, dit geeft ons de ruimte om samen met inwoners, bedrijven en instellingen investeringen uit te voeren. Ook kijkend naar de omliggende gemeenten mogen wij dankbaar zijn voor het financieel gezond klimaat waarin onze gemeente zich bevindt”.

Vervolg
De kaders voor de begroting 2016 zijn hiermee vastgesteld, in het najaar stelt het college de concept-begroting op. De behandeling van deze begroting door de raad staat ingepland op vrijdag 13 november 2015.

Ga terug...