Participatiepact Rijssen-Holten een feit - Radio 350

Participatiepact Rijssen-Holten een feit

Geplaatst op: 02-07-2015 |

De gemeente Rijssen-Holten heeft met de komst van de participatiewet per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid over een steeds grotere groep werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers en gemeente hebben afgesproken lokaal samen te werken om zo de kans naar regulier werk van werkzoekenden te vergroten. Om optimale participatie binnen het reguliere bedrijfsleven te bereiken is daarom het Participatiepact Rijssen-Holten opgericht.

Ontwikkelen van werkzoekenden
Mensen die onlangs werkloos zijn geworden, vinden over het algemeen nog wel een reguliere baan. Als ze echter al een langere tijd een uitkering ontvangen, wordt de afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter. Arbeidsritme en werkervaring opdoen zijn belangrijk voor deze werkzoekenden. Werkgevers en de gemeente Rijssen-Holten hebben daarom de handen ineen gestoken om werkervaringsplaatsen bij werkgevers te organiseren.

Participatiepact
Verantwoordelijk wethouder Bert Tijhof legt uit dat samen met de ondernemersverenigingen KWR, HIG en bc Bij de Tijd een lokale aanpak bedacht is voor het organiseren van werkervaringsplaatsen. Ik ben enthousiast over de manier waarop ondernemers hun maatschappelijke verantwoording nemen. Op deze manier brengen we vraag en aanbod (participatieplaatsen, stageplekken, banen, opdrachten en werkzoekenden) bij elkaar onder de naam Participatiepact, aldus Tijhof”. In deze samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven worden werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen. Wethouder Bert Tijhof: “We bieden ze werkervaring en ontwikkelingskansen om daarmee een volgende stap richting regulier werk te zetten”.

Kennis maken met de werkzoekende
Veel bedrijven en ondernemers willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wel een kans geven, maar zien te veel hobbels om daaraan te beginnen. Daarom is er het Participatiepact. Hierdoor kunnen werkgevers op een eenvoudige manier kennismaken met de doelgroep en hen inzetten waar en wanneer het uitkomt. De heer Hans Groeneveld namens de KWR: “Als ondernemers uit de gemeente Rijssen-Holten voelen wij ons nauw betrokken bij de maatschappij. Dit geldt ook en zeker voor de aandacht voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook voor de toekomst zullen wij onverminderd op dezelfde voet verder gaan en onze maatschappelijke betrokkenheid blijven tonen”.

Lancering website www.participactiepact.nl nu al Op 1 september 2015 willen werkgevers en gemeente officieel starten met het Participatiepact Rijssen-Holten. De voorbereidingen hiervoor zijn dan ook in volle gang en de website participatiepact.nl is daarom ook online gezet. Ook Facebook, Twitter en LinkedIn zijn voor het Participatiepact online.

Ga terug...