Locatieonderzoek Gezondheidscentrum gestart - Radio 350

Locatieonderzoek Gezondheidscentrum gestart

Geplaatst op: 17-11-2004 |

De werkgroep Haalbaarheidsonderzoek Gezondheidscentrum in de kern Rijssen is een onderzoek gestart naar een geschikte locatie. Extern voorzitter J.F. Buurmeijer bericht dat in de nieuwsbrief. Medio december wordt bekeken of het draagvlak kan worden omgezet in een intentieverklaring of samenwerkingsovereenkomst.


De werkgroep Haalbaarheidsonderzoek Gezondheidscentrum is een werkgroep die de mogelijkheden bekijkt of een gezondheidscentrum met huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners in het centrum van Rijssen mogelijk is. Extern voorzitter is de heer J.F. Buurmeijer. De Stichting ZiaConsult uit Almere is als inhoudelijk extern projectleider aangesteld. Met de werkgroep heeft de stichting een projectplan opgesteld. Ter uitvoering van dat projectplan is op basis van een houtskoolschets van een dergelijk gezondheidscentrum een algemene interviewronde gehouden. Daarnaast is een tussengespreksronde gehouden met de “dragers” van een dergelijk centrum. Resultaat van het werk van de werkgroep tot nu toe is dat er reëel draagvlak bestaat voor tenminste een variant van een
medisch centrum bestaande uit:
- deelname van vier “zittende” huisartsen;
- de bereidheid vanuit twee bestaande praktijken voor fysiotherapie om bestaande capaciteit te verplaatsen naar het medisch centrum
- de bereidheid vanuit de “zittende” apothekers het nieuwe centrum van apothekerszorg te voorzien.

De werkgroep onder leiding van de heer J.F. (Flip) Buurmeijer bekijkt nu welke locaties er voor een mogelijk gezondheidscentrum in aanmerking komen. Geschikte locaties waarnaar gezocht wordt voldoen onder meer aan criteria als bereikbaarheid, parkeercapaciteit en betaalbaarheid. Vervolgens wordt onderzocht of kandidaten bereid zijn een intentieverklaring of samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

Op dat moment is een einde gekomen aan het haalbaarheidsonderzoek en kan de werkgroep rapporteren aan de opdrachtgever, in casu het gemeentebestuur van Rijssen-Holten.

Ga terug...