Herindicaties Wmo en Jeugdhulp in Rijssen-Holten - Radio 350
Nu op Radio 350
14:00 - 16:00 uur
Samen Zijn
Playing
Straks
16:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Herindicaties Wmo en Jeugdhulp in Rijssen-Holten

Geplaatst op: 04-09-2015 |

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wmo 2015 en de Jeugdwet. Dit houdt in dat Rijssen-Holten verantwoordelijk is voor inwoners die een beroep doen op de voorzieningen hieruit. Inwoners die voor 2015 een bestaande indicatie hadden vanuit de AWBZ of de Jeugdzorg mochten die indicatie meenemen en vielen wettelijk onder het overgangsrecht. Dit overgangsrecht eindigt op 1 januari 2016.

Iedere gemeente heeft de plicht om inwoners die onder het overgangsrecht vallen opnieuw te beoordelen. Inwoners krijgen voor 1 januari 2016 van de gemeente bericht zodat men weet waar men aan toe is. Totaal gaat het om ongeveer 370 herindicaties.

Start herindicaties
In september wordt gestart met de herindicaties. Betrokken inwoners krijgen daarover via een persoonlijke brief meer informatie. Daarnaast worden ze telefonisch door de gemeente benaderd voor het plannen van een gesprek. Wethouder Ben Beens legt uit: “We willen de herindicaties zorgvuldig uitvoeren. Daarom is het belangrijk dat inwoners thuis worden bezocht door onze consulenten. De aanwezigheid van een familielid/vriend/begeleider bij dit gesprek thuis vinden we erg prettig en kan een goede bijdrage leveren aan het totale plaatje. Dit is nodig om te onderzoeken of en aan welke voorziening iemand behoefte heeft en wat hij of zij zelf kan organiseren”.

Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg vormt uitzondering
Er is een grote groep jeugdigen die niet inhoudelijk wordt geherindiceerd en dus ook geen gesprek krijgt. Dit omdat zij zorg in het kader van de jeugd GGZ ontvangen. Voor deze jeugdigen wordt de indicatie door de gemeente verlengd. Zij krijgen hierover een brief toegestuurd.

PGB-houders worden eerst geïndiceerd
Rijssen-Holten herindiceert PGB-houders als eerste. Dit omdat er aan een persoonsgebonden budget een administratief proces dat tijd nodig heeft. Zo moeten PGB-houders mogelijk hun overeenkomst met de hulpverleners aanpassen als gevolg van de herindicatie. Ook moet de Sociale Verzekeringsbank de nieuwe indicatie in haar systeem verwerken. Om problemen zoveel mogelijk te voorkomen geeft de gemeente PGB-houders daarom voorrang.

Aanbieders zorg
Het is belangrijk dat ook de betrokken aanbieders geïnformeerd worden over het traject van de herindicaties. Als inwoners met vragen hierover bij hen komen, moeten zij geïnformeerd zijn. Het proces van herindicatie en de te herindiceren inwoners verschilt immers van gemeente tot gemeente. (Zorg)aanbieders worden door Rijssen-Holten actief geïnformeerd.

Ga terug...