Meer vacatures in Twente - Radio 350
Nu op Radio 350
14:00 - 18:00 uur
Radio 350 Sport
Playing
Straks
18:00 - 23:00 uur
350 Hits
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Meer vacatures in Twente

Geplaatst op: 15-09-2015 |

Landelijk zijn er veel gunstige signalen over de ontwikkeling van de economie. De prognose voor economische groei van Nederland is door het ING Economisch bureau recentelijk naar boven bijgesteld tot 2,0 procent voor 2015. Voor Twente is het percentage gesteld op 2,1 procent.

Het aantrekken van de bouw en ook de verhoogde ramingen voor de maakindustrie tillen de groei tot boven het landelijk niveau.
In Twente is de laatste maanden een daling zichtbaar van het aantal faillissementen en een stijging van het aantal starters. Gemiddeld komen er per maand 459 bedrijfsvestigingen bij in Twente.

Verwacht mag worden dat ook de arbeidsmarkt in Twente gaat profiteren van deze positieve economische ontwikkelingen. Dat is het sterkst zichtbaar bij de vacatures. Het aantal openstaande vacatures ligt eind tweede kwartaal 2015 op een veel hoger niveau dan eind tweede kwartaal 2014. Er is een stijging te zien van 45 procent. Totaal zijn er eind tweede kwartaal 3488 vacatures geregistreerd bij het UWV. Er is een sterke groei van vacatures in transport- en economische beroepen.

Voor een aantal beroepsgroepen is al sprake van een krappere arbeidsmarkt. Werkgevers moeten voor deze vacatures al moeite doen om ze te vervullen. Er is een stijging van het aantal vacatures en een daling van het aantal werkzoekenden. De zgn. krapte-beroepen doen zich voor in de beroepsgroepen ICT, gezondheidszorg, onderwijs en in de financiële- en administratieve beroepen. Het betreft vooral functies voor hoger opgeleiden.
Dit geldt minder voor techniek en de bouw. Daar raakt het ook beroepen op middelbaar niveau. Monteurs komen bijvoorbeeld gemakkelijk aan het werk in Twente.

Slechts vier procent van de Twentse ondernemers ziet de beschikbaarheid van personeel als een belemmering voor hun bedrijf. Voor het grootste deel van de arbeidsmarkt geldt dat deze nog zeer ruim is. In Twente is het aantal werklozen en mensen met een bijstands- of werkloosheidsuitkering nog groot. Bij de bijstand zien we nog geen grote veranderingen. Het aantal bijstandsuitkeringen in Twente blijft stabiel. Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering daalt met 6,5 procent in Twente ten opzichte van een jaar eerder. De stijging juli heeft te maken met twee oorzaken. Enerzijds is er een seizoenseffect dat wordt veroorzaakt door het aflopen van veel contracten per eind juni. Anderzijds is er een eenmalig effect door de wijzigingen in het ontslagrecht met ingang van 1 juli 2015.

Het landelijk werkloosheidspercentage is gedaald en komt voor het tweede kwartaal van 2015 uit op 6,9 procent. In het vierde kwartaal 2014 was dit 7,1 procent. Aan de hand van dit landelijke cijfer is in deze Arbeidsmarktmonitor een schatting gemaakt van het aantal personen dat in Twente werkloos is. Volgens deze berekening zijn er in Twente, in het tweede kwartaal, afgerond 23.000 werklozen. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2014 is dit een daling van 646 personen. Landelijk zien we in dezelfde periode een daling van 15.000.

De werkloosheid treft vooral ouderen. Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn er in Twente 9,7 procent meer ouderen (boven de 50 jaar) als werkzoekende ingeschreven bij het UWV.  Dat percentage is hoger dan in de andere leeftijdsgroepen tezamen. Het is een aanwijzing voor het feit dat deze groep langer doorzoekt wanneer ze werkloos zijn geworden, en vaker werkloos is.

Wethouder Patrick Welman, voorzitter van het Twentse Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt en lid Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): “Meer dynamiek op de arbeidsmarkt betekent meer doorstroming. Dat biedt jongeren weer meer perspectief om een baan te vinden die aansluit bij hun opleiding. Voor ouderen moeten we vooral inzetten op migratie ‘van werk naar werk’. Daarmee worden de risico’s verkleind dat deze groep langdurig zonder werk komt te zitten”.

Verder in deze Arbeidsmarktmonitor: 
7200 Twentenaren ouder dan 65 jaar zijn aan het werk. De helft hiervan werkt als zelfstandige, de andere helft is in loondienst. Twee derde van de werknemers heeft een flexibel arbeidscontract.

Arbeidsparticipatie van mensen ouder dan 65 jaar is sterk dalend met de leeftijd. Op 69-jarige leeftijd is de participatie 10 procent.
Het aandeel werkenden binnen de beroepsbevolking in Twente is in de periode 2003-2008 sterk gestegen. Door de crisis is deze stijging voor een groot deel verloren gegaan.De definitiewijziging van beroepsbevolking zorgt voor andere conclusies over arbeidsparticipatie.

De Twentse Arbeidsmarktmonitor wordt gemaakt in opdracht van het Twentse Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt.

Ga terug...